Indsendt af Bent Christensen den 15.11.2021
Ungdomsudvekslings programmet er et stort fokusområde for Dragør Rotary Klub! Vi har gennem årene sendt mange unge mennesker ud i verden, samt haft mange på besøg.

Ideen til Rotarys verdensomspændende ungdomsarbejde kom i 1929 fra en dansker, som var lærer på Stenhus Kostskole ved Holbæk. Det har siden udviklet sig, og fungerer i dag som det mest sikre netværk til udsendelse af unge mennesker i hele verden.

På verdensplan udveksles der i år ca. 9.000 unge og i Danmark drejer det sig omkring 160 unge der sendes ud til oversøiske lande. Disse lande er: Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Indien, Japan, New Zealand, Sydafrika, Taiwan, Thailand og USA.

Det koncept, man arbejder efter, stammer fra 1958 og betjener sig af 35.000 Rotaryklubber i 200 forskellige lande med i alt 1,2 mill. medlemmer.

Studenten skal selv betale til dækning af forsikring, transport, skoleophold m.m. Typisk vil et år koste studenten mellem kr. 70.000 og kr., 80.000.

Alle der arbejder i projektet er ulønnede og frivillige. Under udvekslingsopholdet modtager studenten lommepenge, en mobiltelefon og får dækket de daglige transportudgifter.

Der er tale om et 1-årigt skoleophold. Studenten rejser på et uddannelsesvisum og skal passe sin skole, lave sine lektier og forsøge at lære sproget efter bedste evne.

 

Distrikts counselloren gennemgik hvilke krav det stilles til den enkelte Rotaryklub. Det indebærer bl.a. besøg hos den udvalgte student-kandidats families hjem og vurdering om egnethed og indstilling, ligesom familiens potentiale som værtsfamilie vurderes. Under udsendelsen holder counselloren kontakt med studenten i form af rapporter eller virtuelle møder.

I forbindelse med modtagelse af ’inbound-studenten’ stilles ligeledes en række krav til klubben. Disse indebærer, ud over at finde egnede værtsfamilier, at counselloren holder samtaler med studenten og deltager i intro-møder og har kontakt til det aktuelle gymnasium. Det tilstræbes, at studenten deltager i klubbens møder, og endelig udbetaler klubben lommepenge og transportgodtgørelse til og fra uddannelsessted.