ER DU DEN NYE POLIO FORMAND I D-1470? posten er besat!

Indsendt af Claus Thornberg Højmann den 9.2.2022
Så læs videre her

Distriktets Polio Udvalg skal genstartes efter afslutningen af sidste års fundraising i forbindelse med 100-året for Rotarys etablering i Danmark. Som ny formand får du en enestående mulighed for at ’sætte holdet’, der skal fastholde klubbernes fokus på ’End Polio Now’ som Rotarys vigtigste, internationale projekt.

Polio Udvalgets hovedopgaver er følgende:

 • Information til klubberne om udviklingen i den globale polio udbredelse og resultaterne af indsatsen for at bekæmpe sygdommen.
 • Afholdelse af mindst et årligt fundraising arrangement i distriktets regi, samt løbende støtte til klubbernes indsamlingsaktiviteter.
 • Samarbejde med Polioforeningen og den danske WHO repræsentation om aktiviteter, der kan øge opmærksomheden på nødvendigheden af international og dansk indsats, - herunder vaccination mod polio.
 • Sikre anerkendelse af initiativer, der kan inspirere andre til yderligere indsats.
 • Samarbejde med distriktets PR/PI Udvalg, Foundation Udvalg og Uddannelsesudvalg om inkludering af polio projektet i distriktets kommunikation, projektarbejde og træning.

Udvalgets arbejde er højt prioriteret af distriktsledelsen, og som formand vil du referere direkte til guvernøren. Vi forventer, at du

 • har et stærkt engagement i Rotarys bekæmpelse af polio, og kan inspirere både dit udvalg og distriktets klubber til at gøre en indsats.
 • har erfaring med projektarbejde i frivillige organisationer (i eller uden for Rotary).
 • er villig til at bestride posten i tre år.  

Vil du vide mere? – så kontakt DGE Jakob Volther, e-mail dg1470-2223 (at) rotary.dk,

mobil +45 4027 8737. Du kan også sende en ansøgning til Jakob.

 

Er du ikke interesseret i formandsjobbet, men blot interesseret i Polio udvalget, hører vi også gerne fra dig, da den nye formand selv sætter sit udvalg 

Formandsemner interviewes af DG 2022-23 og DG 2023-24.

Beskrivelsen af udvalget fra LEAD YOUR DISTRICT: ROTARY FOUNDATION COMMITTEE er:

POLIOPLUS SUBCOMMITTEE

These subcommittees promote, to Rotarians and the community, the

Foundation’s polio eradication efforts and organize fundraisers.

Responsibilities:

 • Encourage donations for PolioPlus from Rotarians, clubs, and the District Designated Fund.
 • Organize at least one PolioPlus district fundraiser per year.
 • Work with the Foundation committee chair, district public image committee, and the  overnor to recognize exemplary activities related to polio eradication.
 • Help the governor and district trainer on PolioPlus presentations during Foundation  training.
 • Coordinate with national and regional PolioPlus committees and governmental and  ther agencies on polio eradication activities.
 • Offer guidance on District Designated Fund distribution.
 • PolioPlus subcommittees are organized according to the status of the
 • disease in the district. Subcommittees in polio-endemic countries
 • may work more closely with national PolioPlus committees. As part of
 • the district Foundation committee, you encourage club presidents to
 • appoint a club PolioPlus committee.