Orkanen Dorian på Bahamas

Rotary i Danmark ønsker at hjælpe på Bahamas!

Flybillede fra Bahamas

Det akutte nødhjælpsbehov er pt. dækket, men der forestår et kolosalt genopbygningsarbejde.

Hvis vi i Danmark foretager en indsamling, og betaler det indsamlede beløb direkte til Distrikt 7020 på Bahamas, kan dette bidrag indgå i den pulje som Distrikt 7020 kan få femdoblet via Rotary International midler.

-

Vil du også hjælpe til?

Det kan du gøre ved at indbetale et beløb på Reg.: 3574 Konto: 10845963 i Danske Bank. Husk at skrive dit navn og mærket "Bahamas"

Ønsker du at indbetale med skattefradrag kan du gøre det ved at indbetale her og betale med dit kreditkort >Gavebeløb<

Together

INDSAMLINGSRESULTAT 30. OKTOBER 2019: 435.881,78 KR.

Billeder og videoer

før-efter