Om klubben

Ry Rotary Klub blev etableret i 1963 og har i dag 50 medlemmer, som repræsenterer mange forskellige erhverv. Medlemmerne bor typisk i lokalområdet. Vi optager gerne nye medlemmer efter opfordring til den enkelte, men du er også velkommen til at kontakte klubledelsen, hvis du kunne tænke dig at deltage i et af vores møder eller at høre nærmere om klubben og vores aktiviteter. Enhver er velkomne som gæst ved vores klubmøder, som normalt er om onsdagen fra 18 - 19.30. Send en mail på info@ryrotary.dk og du vil høre fra os snarest.

OBS! Bemærk venligst at denne side er under revidering 8. maj 2019

Om Ry Rotary Klub

Ry Rotary Klub blev etableret i 1963 og har i dag 50 medlemmer, som repræsenterer mange forskellige erhverv. Medlemmerne bor typisk i lokalområdet. Vi optager gerne nye medlemmer efter opfordring til den enkelte, men du er også velkommen til at kontakte klubledelsen, hvis du kunne tænke dig at deltage i et af vores møder eller at høre nærmere om klubben og vores aktiviteter. Enhver er velkomne som gæst ved vores klubmøder, som normalt er om onsdagen fra 18 - 19.30.

Vi mødes 1½ time hver onsdag kl. 18.00.

Der er klubmøde hver uge, hos os er det om onsdagen. Et klubmøde varer 1½ time med mindre noget specielt gør sig gældende. Mødet begynder med spisning, dernæst en velkomst ved præsidenten, en sang og et indlæg fra et medlem af 3 minutters varighed -her er ordet frit.

Dernæst er der meddelelser fx. om kommende arrangementer, og så følger der ofte en indlæg/foredrag om et eller andet spændende emne af ca. 40 til 50 min. varighed. Nogle gange holder vi ude-møde, hvor vi besøger en virksomhed / institution, eller vi er på tur i vores kønne natur ofte sammen med ledsager/partner. Vi kan også arrangere fisketur, en tur på skydebanen, kører gokart, tage på bowlingbanen og få en fad efterfølgende. Kammeratskabet betyder meget hos os.

Fester og venskabsklubber

Vi holder også et på fester henover året, og hvert år har vi besøg fra én af vores to venskabsklubber (Louth, England og Itzeho, Tyskland) og ligeledes tager vi på genvisit hos dem.

Mærkesager

Ry Rotary Klubs mærkesager er:
1. Udvekslingsprogrammer: Omfatter både 
ungdomsudveksling (long term & short term), og
erhvervs-voksenudveksling (GSE/VTT).

2. Projektarbejde: Klubben har bl.a. sikret hospitalsudstyr, PC-ere, ambulance til Lithaun og etableret to mobile medicinske klinikker i Mexico til en værdi af USD 75.000.

Gennem de seneste 10 år har vi gennemført flere støtteprogrammer i landsbyen Bukalasi, beliggende på vulkanbjerget Mt. Elgon i det østlige Uganda. Dels har vi hjulpet med en kraftig renovering af den lokale sundhedsklinik med solpaneler og lys, filteret trykvand (højere liggende flod), madrasser, udstyr bl.a mikroskop, tandlægestol mv..
Blandt vores næste projekter i Bukalasi opførelse af ny toiletbygning ved skolen, nye skolebøger, oprettelse af opsparingsforeninger (for kvinder), program for uddannelse af jordemødre, mm..       
 

Udvekslingsprogrammerne

Hvert år udsender vi et ungt mennske (ml. 16 og 18 år) til en oversøisk distination, hvor vedkommende bor hos en/flere værtsfamilier samtidig med at skolegangen passes ude i det fremmede. En kanonoplevelse for den heldige, som kommer afsted på sådan en tur, som varer et lille års tid. Vi tager tilsvarende imod en udvekslingsstudent fra det fremmed og som værtsfamilie er der her stor mulighed for at komme tæt på andre kulturer.

Vocal Training Teams, -et tilbud til unge hvor uddannelsen er overstået, og man har virket i sit fag nogle år.

Herudover har vi VTT-programmet som giver unge erhvervsaktiv muligheden for i en mindre gruppe over en periode at arbejde med projektløsninger typisk i et udviklingsland. Opholdet her kan være af varierende længde og det henvender sig til folk som både projektplanlægge og udfører det praktiske arbejde som fx. ved etablering af vandforsyning, afløbsanlæg etc.

Projektarbejde


I disse år har alle Rotaryklubber megen fokus på udryddelsen af den stærkt invaliderende og smitsomme sygdom polio. I 4 lande foregår der til stadig et omfattende vaccinationsprogram udført af frivillige og med et tilskud på USD 350 mill. fra The Belinda and Bill Gates Foundation forudsat, at Rotary selv møder med USD 200 mill. tror vi nu på, at målet nåes indenfor får år. Klubberne verden over samler for øjeblikket ind til vores eget bidrag, men det forløber heldigvis godt.

Ry Rotary Klub påtager sig også selv at løse humanitære opgaver. Fx. kan nævnes vores projekt i La Paz, Mexico hvor vi fik gennemført et projekt med to mobile medicinske klinikker til i alt USD 75.000.   

Hvad er en Rotary klub?

En Rotary Klub består af m/k medlemmer, som typisk er ledere i det private erhvervsliv, den offentlige sektor eller af selvstændige erhvervsdrivende. Ideen med Rotary var oprindeligt, at flest mulige erhverv gerne skal være repræsenteret gennem de enkelte medlemmer. Som medlem at en Rotay Klub tildeles man en klassifikation og repræsenterer derved et givent erhverv. En klub kan sagtens have flere medlemmer med den samme klassifikation.

Hvert år den 1. juli er der store skiftedag på stor set alle poster i alle klubber Jorden over.
Man kan roligt sige, at ingen sidder i faste roller i en Rotary Klub ret længe ad gangen. Navnet Rotary betyder netop rotation, og ideen er, at nye "hoveder"  på posterne én gange årligt, vil være med til at sikre fornyelse og dermed udvikling for klubberne.
I vores klub vælger vi på demokratisk vis den næste ledelse. Klubbens aktiviteter styres gennem en række udvalg og alle i klubben er medlem af mindst ét udvalg.

For at kunne kalde sig en Rotary Klub skal man være "Chartret" under Rotary International. Vores kontakt hertil ske via et antal Zonekontorer. Hver zone er opdelt i et antal Distrikter og i Danmark findes der fem distrikter. I vores distrikt er der godt 2300 medlemmer fordelt på 54 klubber.

Rotary web logo

Afvekslende mødeprogram

Kigger man programmerne for mange Rotary Klubber, ser man mange faste arrangementer dukke op år ud og år ind. Hos os kan vi slet ikke undvære vores kærkomne årlige tur i skolekøkkenet. Her mødes vi kl. 17.00 og efter 2 timers underholdende arbejde, åbnes dørene for vores bedre halvdele, med hvem vi sammen nyder kreationerne. Måske efterfulgt af en sang eller to, og er vi heldige, så har udvalget også arrangeret sig med et underholdende indslag.

Mange andre sociale arrangementer er med til at holde fællesskabet vedlige. Vores projekter som vi fx har gennemført de sidste par år med salg af lodseddler under RYST-festivallen er bestemt også med til at gøre medlemsskabet af klubben udfordrende og berigende.