Nyheder fra Guvernørgruppen

Forårskonferencen/Pets står for døren. De kommende præsidenter skal klædes godt på til et spændende 2023-24. Den 11. marts mødes ALLE i Viborg til en interessant dag sammen med kolleger fra hele Distrikt 1440. Se programmet her i Månedsnyt – der er aktivitetsmuligheder for alle!
Samtidig er der mulighed for at hilse på nye mennesker i distriktet. Den nyvalgte kommende guvernør i 2025-26, Per Boe Larsen, Hjørring Vestre Rotary Klub deltager og glæder sig til at være med til at gøre en forskel i fremtiden. Også vores kommende COL repræsentant Jens Søndergaard, Hadsten Rotary Klub glæder sig til det nye tillidshverv.
På møderne med distriktets klubber oplever vi en dejlig positiv stemning. Medlemsudvalget har haft flere interessante møder med workshop, diskussioner om klubbernes værdisæt og om hvordan, man skaffer flere medlemmer – og hvordan man fastholder dem i de kommende år. Flere klubber oplever efterfølgende tilgang af flere nye medlemmer. Det er rigtig skønt at se, hvordan en øget indsats giver resultat og giver ny optimisme.
Alle de fem udvalg bliver flittigt inviteret på klubbesøg – og vi vil gerne opfordre alle klubber til at gøre brug af denne mulighed. Vi vil gerne hjælpe og inspirere, hvis I ønsker. Vi ser frem til et godt og udbytterigt Rotatry forår.
TÆNK PÅ ANDRE – TAG ANSVAR – GØR EN FORSKEL
Distriktsguvernør John Christensen