Medlemsfremmende aktiviteter

På årsmødet den 21.9.2019 blev det besluttet at afsætte midler til medlemsfremmende aktiviteter i klubberne.

Vejledning til klubber i distrikt 1470:
 

På årsmødet den 21.9.2019 blev det besluttet at afsætte midler til følgende medlemsfremmende aktiviteter i klubberne:

  • 100.000 kr. hensættes til at distriktet giver tilskud på 1.000 kr. til nye medlemmer samt medlemmer, som kommer i særlig situation som fx arbejdsløshed, og af økonomiske årsager derfor ønsker at udmelde sig.
  • 65.000 kr. hensættes til aktiviteter i klubber der fremmer medlemskab

Pengene kan søges af klubber efter et princip om tillid og først til mølle.

 

Procedure:

 

Tilskud på 1000 kr. til kontingent-tilskud for de første 100 som søger:

Præsidenten fremsender en anmodning om overførsel af 1000,- kr. til klubkontoen med oplysning om navn /medlemsnummer på det medlem, der søges for. Klubben sørger for, at medlemmet modtager rabatten.

 

65.000 kr. til aktiviteter som fremmer medlemskab:

Der kan søges om op til 5.000 kr. pr. aktivitet. Ansøgningerne behandles ud fra en tillid om at aktiviteten er besluttet i klubben, og at den gennemføres.

Alle klubber opfordres til at kvittere for beløbet ved at lave et opslag i Facebookgruppen: Netværk med mening – hvorved vi deler gode ideer og erfaringer med at afvikle medlemsfremmende aktiviteter.

 

Ansøgning til de 2 puljer sendes til

formand for medlemsudvalget Susanne Gram-Hansen pr. mail dg1470-1819 (at) rotary.dk ()

Husk at oplyse klub bankkontonummer.

 

På det månedlige møde i distriktsledelsen gøres status mht til ansøgninger, som offentliggøres i mødereferatet. Det offentliggøres hvilke klubber der modtager tilskud – ikke hvilke personer, der modtager kontingenttilskud.