Oprettet af Sam Strange Eyde den 1.2.2019
Regnskabet for Sommerlotteriet i 2018 udviser et overskud på kr. 95.489 efter fradrag af kr. 103.941 i udgifter. I alt 1.994 ud af 2.000 lodsedler blev solgt. Et flot resultat som vi er meget tilfredse med. På seneste klubmøde vedtog klubben enstemmigt også at afholde lotteri i den kommende sommer 2019.

Her kan du se mere om klubbens kommende projekter i Uganda: https://www.rotary.dk/planlagte-projekter-i-bjerglandsbyen-bukalasi-uganda 

 

Uden den store opbakning og interesse for vores hjælparbejde lokalt som globalt, ville vi næppe have haft så relativt let ved at sælge de 2.000 lodsedler, som vi nu har gjort det gennem de seneste 10 år.
Naturligvis, skulle man lige stå og mangle en ny bil, så er det jo fristende at købe en lodseddel, for som mange har regnet ud, så er chancen for at vinde jo ganske høj sammenlignet med mange andre lotterier. I år blev alle større gevinster afhentet inden fristudløbet den 5/10-18, men desværre var der ingen som henvendte sig som vindere af 2. præmien til en værdi af kr. 7.470.
 

Klubben arbejder nu intenst med at få sidste års overskud udloddet til gode humanitære projekter lokalt såvel som i bjerglandsbyen Bukalasi i Uganda. Målet skulle her gerne være en ny toiletbygning ved skolen dernede (lyder flot, men er ganske primitivt), etablering af opsparingsgrupper og efteruddannelse af jordemødre. Bukalasi blev sidste år ramt at et voldsomt mudderskred og vi var i længere tid bekymrede over vores nyetablerede vandforsyningssystem, men her var vi heldige, idet der blot var sket enkelte brud på hovedforsyningsledningen fra en højere liggende flod. Ved mudderskredet mistede over 30 personer desværre livet, ligesom der skete stor materiel skade dernede.
Med hensyn til lokale støtteprojekter afventer klubben det nedsatte projektudvalgs indstilling.