Korttidsudveksling med Rotary

Denne ungdomsudveksling omfatter for hele Europa ca. 3.000 unge om året fordelt på 75-100 lejre. De modtages som regel i hold på 20-30 unge fra mange forskellige lande.

Danmarks deltagelse finder sted under følgende former:

Indbydelser fra udlandet (Europa, Nordafrika, Israel, Libanon og Tyrkiet og enkelte oversøiske lande), med 2-4 ugers ophold i lejre eller i Rotaryhjem, 100-140 årligt. Indholdet af disse indbydelser bekendtgøres på ungdomsudvekslingens hjemmeside www.rotary-yep.dk, Short Term og på Facebook: Rotary Youth Denmark Short Term Exchange

Unge kan også selv kontakte lederen af denne udveksling. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden under “indbydelser fra udlandet”. 

Hold i Danmark. Der indbydes normalt 6-7 hold, ca. 120 unge, om året fra de ovennævnte lande. En eller flere klubber modtager hold på 12-24 i lejr eller i Rotaryhjem med økonomisk støtte fra Dansk Rotarys Ungdomsudveksling. For at sikre at lejrudbuddene foregår på bred international basis, kan kun de lejre, hvortil indbydelser administreres af ledelsen af Short Term Exchange, komme i betragtning ved tildeling af støtte.

Klubberne kan til disse lejre opnå et tilskud på op til kr. 2.700 pr. deltager, dog maks. 70 % af de støtteberettigede udgifter, hvortil kommer et gebyr på kr. 500 til dækning af basisomkostninger, som klubberne kan opkræve hos deltagerne. Der udleveres specielt beregningsark ved ansøgning af tilskud.  Der kan godt deltage unge danskere i lejrene, men de vil normalt ikke være tilskudsberettigede. Det endelige regnskab skal derfor udarbejdes, så de støtteberettigede udgifter klart fremgår. 

Ansøgninger om tilskud skal indeholde en beskrivelse af arrangementet med angivelse af det forventede samlede deltagerantal og tilskudsberettigede deltagere, tidsrum og ønsket aldersfordeling samt et budget. Ansøgningen sendes til lederen af Short Term Exchange. Ansøgningsfristen er 1. oktober året før arrangementets afholdelse. Efter lejrens gennemførelse skal der sendes en rapport om dens forløb samt to underskrevne eksemplarer af det reviderede regnskab til lederen af Short Term Exchange, inden udbetaling kan finde sted.