Konverter CSV-fil til Excel

Når du henter en medlemsliste eller deltagerliste, vil den typisk se ud som vist ovenfor, når du åbner den i Excel. Det er en såkaldt komma-separeret liste.

For at få data vist i kolonner skal du gøre følgende:

  1. Marker første kolonne ved at klikke på A
  2. Klik på fanebladet Data
  3. Klik på Text to columns/Tekst til kolonner
  4. Vælg Delimited/Afgrænset
  5. Klik på Next/Næste

Figur 2

I trin 2 vælger du Comma/Komma

Klik på Finish/Udfør

Figur 3

Og så skulle dit regneark gerne se sådan ud:

Figur 4