D-1470 leder efter en Distriktstræner - stilling besat

Indsendt af Claus Thornberg Højmann den 10.4.2022
Er du distrikt 1470 nye distriktstræner?
Så læs dette stillingsopslag

D-1470 leder efter en Distriktstræner

Distriktstrænerens opgave er at hjælpe den til enhver tid siddende Distriktsguvernør med at gennemføre uddannelse for klubbernes og distriktets indkommende ledere samt den nødvendige løbende uddannelse af de øvrige medlemmer.

For klubledelserne:

På klubniveau er indkommende Præsident, Sekretær, CICO, Kasserer og Foundation-formand selvskrevne deltagere i de faste årlige møder som Distriktstræneren er fagligt ansvarlig for:

  • PETS-mødet, der skal instruere de kommende præsidenter om deres opgaver og rolle i det kommende år
  • Instruktionsmødet, der samler alle klubbens ledere om den fælles planlægning og målsætningen for det kommende år

Herudover gennemføres efter behov uddannelse af de øvrige klubledere, embedsmænd og udvalgsformænd.

For alle klubmedlemmer:

Der bør hvert år gennemføres aktiviteter som udvider medlemmernes kendskab til Rotarys struktur og mange forskelligartede aktiviteter. Noget af denne uddannelse ligger i regi af de forskellige udvalg, f.eks. Medlemsudvalget, PI/PR-udvalget og Foundationudvalget. Alle kan dog søge hjælp og rådgivning omkring aktiviteterne hos Distriktstræneren.

Det ligger også i rollen at planlægge uddannelsen af de øvrige medlemmer i Rotary, så de kan lære organisationen bedre at kende. Distriktskonferencen er for mange årets højdepunkt og den årlige ”fejring” af Rotarys indsatser. Her skal uddannelsen fokusere på konkrete projekter og aktiviteter og inspirere deltagerne til at iværksætte nye aktiviteter. Her fortælles om Rotarys organisation, aktuelle situation mm., tilbydes mulighed for networking og møder med andre rotarianere.

For distriktets ledere:

I distriktet er det primært udvalgsformænd og assisterende guvernører der er målgruppen, men distriktsledelsen kan formulere andre ønsker til uddannelsesaktiviteter, efterhånden som nye behov opstår. Denne gennemføres oftest i tæt samarbejde med den indkommende guvernør, når denne skal sætte sit hold og få alle til at samarbejde om fælles mål.

Ressourcer:

Rotary International udgiver uddannelsesmateriale til de kendte roller som præsident, sekretær, kasserer, udvalgsformand mm. Distriktstræneren skal altså ikke ”finde på” hvad der skal uddannes i eller selv vide alt om Rotary, men lære hvor den nødvendige specialviden findes. Distriktstrænerens opgave er at tilpasse materialet til lokale forhold og sikre gennemførelse af uddannelsen.

I Distrikt 1470 er der oprettet et Uddannelsesudvalg, som assisterer Distriktstræneren med at udføre sin opgave. Udvalget konstituerer sig selv med faste og ad-hoc medlemmer og kan fordele opgaverne imellem sig efter den nødvendige og til rådighed værende specialviden. Distriktstræneren er født formand for dette udvalg, men kan vælge at uddelegere denne rolle til de øvrige udvalgsmedlemmer.

Distriktstræneren er også distriktets repræsentant i Rotary Danmarks Distriktstrænergruppe, der gennemfører landsdækkende uddannelse for distriktsledelser og i særdeleshed de assisterende guvernører.

Kvalifikationer:

Man bør brænde for Rotary og se muligheder for gennem uddannelsen at flytte organisationen derhen hvor man skal være for hele tiden at være tidssvarende. Et stærkt netværk rundt om i Rotary er en væsentlig fordel.

Vide mere?

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Fungerende Distriktstræner Jens Erik Rasmussen (dg1470-1213 (at) rotary.dk