Indsendt af Susanne Gram-Hanssen den 27.6.2019
Der er et stort behov for børnebøger skrevet ud fra grønlandsk sprog og kultur.
Dette har D1470 været med til at realisere.

Grønlandske børn mangler børnebøger 
Der er et stort behov for børnebøger skrevet ud fra grønlandsk sprog og kultur. På Grønlands nationaldag den 21. juni 2019 udkom fire grønlandske børnebøger med tilhørende forældrehæfter. Martha Abelsen, minister for Sociale anliggender fortæller: ”Vi er glade for at bøgerne præsenteres netop på 10 året for selvstyret. Det er et symbol på at vores fremtid tilhører børnene. Med børnebøgerne får familierne noget hverdagsnært materiale, som børn og forældre forhåbentligt kan få stor glæde af sammen. Børnebøger stimulerer ikke kun barnets sprog, det kan også skabe nærvær og glæde i familien. Idéen stammer fra jordemødre, sundhedsplejersker og pædagoger rundt om i Grønland, som har efterlyst børnebøger. Jeg er stolt over at være med til at i imødekomme børn og forældres behov”. 

 

Det moderne grønlandske hverdagsliv er i centrum
Forfatter Miiannguaq Olsvig fortæller om sin vision for bogserien: ”I børnebøgerne lærer vi pigen Manumina og hendes familie at kende. Det har været vigtigt for mig, at børnebøgerne om Manumina er både sjove og tæt på hverdagen, så børnene kan genkende sig selv. Børn på 2-3-år er fantastiske, og de har deres helt egen verden, som man gennem børnebøgerne forhåbentlig kan få indblik i”. Illustrator Christian Rex fra Nuuk har med humor og indlevelse designet bogseriens farverige univers. 

Temaerne ’den første tid sammen’, ’følelser’, ’sygdom’ og ’søvn’ er udvalgt i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner, der oplever, at disse emner optager småbørnsfamilierne. Der er efterspørgsel på bøger, som de allermindste børn kan spejle sig i. Derfor var det vigtigt, at de er tænkt og skrevet på grønlandsk. Sproget er relevant og stimulerende for alle børn i Grønland, uanset om forældrene foretrækker grønlandsk, dansk eller en kombination. Med disse 4 bøger bliver antallet af børnebøger skrevet til målgruppen på grønlandsk fordoblet.  

Bøgerne er blevet til i et tæt samarbejde med forskellige fagpersoner i Grønland, der har bidraget med deres viden og erfaringer, ligesom forældre har været inddraget.   

Projektet har mødt stor opbakning i både Grønland og Danmark og er støttet økonomisk af:
MANU - Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold i Grønland 
Den grønlandske fond
God Barndom

Rotary distrikt 1470