Indsendt af Anonym (ikke efterprøvet) den 19.1.2022

GODT NYTÅR MED BL.A. ENGAGEMENT – ANSVAR – FASTHOLDELSE AF MEDLEMMER OG ALLOKERING AF VIDEN

Allerførst ønskes I alle et rigtigt godt nytår med håbet om, at vi alle snarest er vel ude af Corona pandemien. Mange klubber har af forskellige årsager valgt at holde lukket i januar måned eller gennemføre virtuelle møder. Det sidste kan vi endnu engang anbefale, at man arbejder med som et konstruktivt alternativ. Lige før jul var jeg på besøg i Randers Østre RK, hvor klubben tilbyder medlemmerne online deltagelse. I mandags var jeg til virtuelt møde i min egen klub Stigsborg, hvor et spændende program havde tiltrukket 20 medlemmer. Uddannelsesudvalget er stadig behjælpelige omkring afholdelse af virtuelle møder. De assisterende guvernører vil den kommende uges tid kontakte jer angående aftaler om distriktsbesøg i foråret, aftaler om afholdelse af dialog møder, samt erindre om indberetning af de nye bestyrelser for det kommende år. Jeg håber, at I vil tage godt imod dem, da de er en del af distriktets servicetilbud til jer. Mandag den 7.2. afholder vi som sidste år et fælles åbent præsidentrådsmøde på zoom. Der vil ikke være nogen fast dagsorden udover, at vi gerne vil høre, hvordan det går derude og evt. tilbyde hjælp og service fra distriktets forskellige udvalg. Guvernørgruppen og Assisterende guvernører vil også deltage. Hvis overskriften lød kedelig så læs endelig videre, for jeg tror, at mange rotarianere og bestyrelser vil nikke genkendende til de to klub artikler i dette månedsnyt. Peter Mouritsen, Aalborg Østre RK, og Klavs Poulsen, Han Herred RK, har fra forskellige vinkler bidraget med deres bud på løsning af nogle af de udfordringer, klubberne ikke mindst i disse år møder, og som desværre er med til at sætte sig negativt i medlemstallet. Lad mig ridse et par af de problemstillinger op, som de 2 artikler er omkring:

• Vi mister ældre medlemmer med forskellige undskyldninger som f.eks. jeg stopper på arbejdsmarkedet, så…

• Der er opgaver i klubberne, som måske ikke just er nogen ”sællert” overfor yngre medlemmer. Kunne f.eks. være vedtægter, arkivering og visse bestyrelsesposter • Manglende forbindelse mellem udvalgene og bestyrelsen omkring ”temperaturen” og beslutningsprocesser i klubben Jeg tror, de fleste vil være enige i, at det er de erhvervsaktive, som bør være vort ansigt udadtil. Men det er mindst lige så vigtigt, at der er orden i ”penalhuset” i den enkelte klub, og her tror jeg, at de ældre og erfarne medlemmer vil være et væsentligt aktiv ved at få uddelegeret nogle af de opgaver, som bestyrelserne måske sidder og tumler med i stedet for udvikling – og for slet ikke at glemme den kæmpe erhvervserfaring, som klubbens øvrige medlemmer kan få gavn af. Håber, I vil læse de forskellige artikler. Jes