Hvorfor Rotary

Når jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg er medlem af Rotary, så er der mange gode ord, der presser sig på. I dag er der mange netværk derude, men fælles for disse er som regel, at der er et overordnet tema, som styrer det hele.

Niels Ruddy Hansen København Rotary

Jeg værdsætter det store netværk og gode kammeratskab både i egen klub men også nationalt og international hvor jeg kan være med til at udvikle og gennemføre målrettede humanitære projekter. Det at kunne møde op i en af verdens 25000 klubber og føle sig velkommen som en del af et fællesskab, har jeg i mit ”omflakkende liv” haft stor glæde af. Jeg har derigennem fået varige venner i mange lande.

Jacob A.G. Stryhn København Vesterbro Rotary

Når jeg bliver spurgt om hvorfor jeg er medlem af Rotary, så er der mange gode ord der presser sig på. I dag er der mange netværk derude, men fælles for disse er som regel at der er et overordnet tema som styrer det hele. Sådan er det ikke i Rotary – her er der flere temaer og elementer og disse supplerer og understøtter hele fundamentet i Rotary. Business-netværket, velgørenheden, udvekslingsprogrammerne, kammeratskabet og hele familieånden, er vel blot nogle af disse – og hertil alle de kontinuerlige forhold der er i klubberne såsom foredragene, vidensbanken, rytmen og den diversitet der hersker i hver klub. Rotary er mange ting, uanset om du er medlem, er i bestyrelsen for klubben eller arbejder for distriktet.

Når man møder andre rotarianere, så stiger energien og vi har et fælles udspring omkring det at være menneske og gøre noget for andre. Når man møder mennesker som ikke kender Rotary (ja, det sker!) så skal man fatte sig i korthed, for ikke at ”oversvømme” disse med alle de gode ord, der er at sige om vores ”familie”. Men det der tæller mest for mig, er at jeg er stolt over at være en del af et fællesskab, der yder for andre end sig selv. Dernæst kommer alle de andre elementer som jeg omtalte ovenfor. Rotary – service above self, det er netop et vigtigt element for mig og derfor bliver jeg stolt af at fortælle at jeg er med i en organisation, der laver så meget støttearbejde for andre. Når jeg tænker på alle de personer der utrætteligt hver dag arbejder for Rotary´s værdier, så står meningen klokkeklart omkring ordet ”respekt”.