Oprettet af Just Hartoft den 29.7.2017
Espergærde Humlebæk RK

Historien om en ungdomsskole i Ghana

                                                     

Det hele begyndte i 2012, da Espergærde-Humlebæk Rotary Klub indgik en aftale med forstander Søren Lauenbjerg på Den Internationale Højskole i Helsingør om, at Rotary ville give et Rotary Scholarship til en ung afrikansk student, så vedkommende kunne komme gratis på et ½ års semesterophold på højskolen med alt betalt.

Osman fra Ghana

En af Rotary Scholarships første kandidater var Osman Yakubu fra Tamale i det nordlige Ghana. Han var en ung skolelærer, som gerne ville studere projektudvikling. I den periode, hvor Osman deltog i undervisningen på højskolen, fik han hjælp fra undervisere og rektor til at færdiggøre et projekt til etablering af undervisning af børn og unge fra mindre bemidlede familier i lokalområdet i hans hjemby, Tamale.

Vi hørte første gang om projektet på et møde, hvor højskolens forstander, Søren Launbjerg, og Osman var gæster i vores klub, og vi besluttede at følge op på, om vi på en eller anden måde økonomisk kunne hjælpe denne unge, idealistiske skolelærer med at realisere hans projekt i Ghana.

Efter skoleopholdet i Danmark og tilbage i Ghana i slutningen af 2014 begyndte Osman at planlægge gennemførelsen af det projekt, han under sit ophold på Den Internationale Højskole i Danmark havde haft held til at udvikle. Det lykkedes med få midler – bl.a. 1/3-del af hans egen løn som skolelærer – at ansætte frivillige hjælpere og undervisere til at tage sig af de helt små børn i børnehaven samtidig med, at de lidt større børn blev undervist i de mest basale færdigheder, så som at læse, skrive og regne.

Elevtallet stiger

Det har nu stået på i næsten et halvt år, og med en fornyet kontakt til Osman i Ghana i begyndelsen af 2015, fik vi oplyst, at børne- og ungdomsskolens elevtal var steget fra omkring 25-30 elever til næsten 200 elever, fordi det rygtedes i lokalområdet, at der ikke alene var gratis undervisning, men også et måltid mad midt på dagen. Det viste sig nemlig, at flere og langt ældre elever i op til 16-17 års alderen var begyndt at opsøge skolen sammen med deres mindre søskende, for at deltage i undervisningen. Det er unge, der aldrig har fået en skoleuddannelse tidligere og som dårligt kan læse, skrive eller regne.

 

Espergærde-Humlebæk Rotary Klub besluttede derfor at støtte Osmans projekt med at etablere en ungdomsskole og bad ham fremsende en liste over, hvad han ville få brug for. Ud fra listen valgte Rotaryklubben et delprojekt på 10.000 US$. Det skulle dække skoleuniformer, computere, printere, scannere, skolemøbler og skolematerialer bredt.

Rotaryklubben gik i gang med at søge forskellige fonde indenfor Rotary International, og i løbet af de næste par måneder fik vi godkendte ansøgninger til en værdi af 67.675 kr. Der var naturligvis fest og glæde hos Osman i Ghana, da vi kunne meddele ham, at han godt kunne gå i gang med at sy skoleuniformer.

 

Skoleuniformer

Osman startede med at igangsætte syningen af skoleuniformer til eleverne. Skolens omdømme i lokalområdet er af største vigtighed.. Det er både vigtigt for skolen, men det er i lige så høj grad også vigtigt for eleverne, at de er iklædt en skoleuniform, når de færdes i lokalområdet. Det højner børnenes image udadtil, og det styrker også deres selvværd ved at kunne vise sig frem offentligt i en skoleuniform som tegn på, at man går i skole og bliver undervist. Ved udlevering af skoleuniformer til eleverne, var repræsentanter fra Tamale Rotary Klub til stede. Klubbens præsident, Joseph Mumuni forstod udleveringen.

Stop projektet

Næste del af Ghana-projektet var indkøb af computere. Pludselig kom der besked fra den lokale Rotaryklub om at stoppe overførslen af flere penge til projektet. Man havde konstateret, at der ikke var el-installation i skolebygningen.

Nu var gode råd dyre, for Rotary ville ikke lade Osman i stikken, og desuden var pengene bevilget.

Klubben besluttede at sende projektets danske leder til Ghana, og i juni 2016 rejste Kjeld Thorsen derned for at finde en løsning.

Besøg i Ghana

Modtagelsen var kongelig. Under en baldakin sad ca. 200 skolebørn i deres fine skoleuniformer.

Og under en anden baldakin sad ca. 100 forældre, som sammen med børnene ventede på, at ham, manden fra Rotary i Danmark, skulle indfinde sig.

Til stede var også skolens forstander, Osman, og præsidenten for den lokale Rotaryklub, Joseph Mumuni. Først holdt en muslimsk præst en kort bøn som velkomst. Dernæst holdt Osman en tale og åbnede dermed ceremonien. Der var opsat et stort højtaleranlæg, og et af de første indslag var nogle af skolens elever, som bød velkommen til manden fra Rotary. De havde øvet sig i månedsvis på at holde tale på engelsk. Og det var sikkert også første gang, de overhovedet talte i mikrofon.

Efter velkomsttalerne var der optræden. 10-12 små piger dansede på pladsen foran alle deltagerne.

Da det var overstået kom 7-8 drenge og dansede en lignende lokal stammedans. Hele danseoptrinet afsluttes med en voksen kvinde, der sammen med børnene dansede til rytmen fra to mandlige trommeslagere. Det så meget eksotisk ud.

Til sidst holdt forstander Osman og Joseph en tale for skolens elever og forældre, inden det blev manden fra Rotary’s tur til at afslutte ceremonien. Det hele tog 2-3 timer i lidt over 30 gr. varme.

Skolen rives ned

De efterfølgende dage i Ghana gik med at vurdere projektets videre skæbne. Sammen med Osman blev der holdt møder på Joseph Mumuni’s kontor, og i løbet af kort tid stod det klart, at den bedste løsning var at rive den eksisterende skolebygning ned og bygge en ny. Præfabrikerede

bygningselementer var inde i billedet, men ville blive for dyrt. I stedet valgte man en løsning, hvor indkøb af cement og sand til mursten og frivillig arbejdskraft måtte være den billigste og bedste måde at bygge en ny skolebygning på.

 

Ændrede betingelser

Betingelserne for den oprindelige ansøgning til Rotarys hjælpefonde havde ændret sig, så det skulle først forhandles på plads. Det lykkedes kort efter hjemkomsten fra Ghana, og i løbet af efteråret 2016 kunne planerne for en ny skolebygning gå i gang.

Der skulle indkøbes cement og flere læs sand og grus. Når man bygger huse i Afrika ringer man ikke bare lige og bestiller det antal mursten, man skal bruge, Næh, man støber dem selv, så et længere varende arbejde med frivillig arbejdskraft gik i gang. Der skulle laves over 3.000 mursten, Dem laver man i forme og lader dem ligge i solen og tørre. Det kan godt tage noget tid.

Gratis entreprenørmateriel til rådighed

Den lokale Rotaryklub præsident, Joseph Mumuni, driver en optikerforretning, men har som bierhvervs også en entreprenørvirksomhed, hvorfra skolebyggeriet fik stillet cementblandere og andre nødvendige byggemaskiner og redskaber gratis til rådighed.

Skolens forstander, Osman, skulle så sørge for nedrivning af skolebygningen og skaffe den nødvendige frivillige arbejdskraft til at fjerne byggeaffald og grave fundamentet ud til den nye skolebygning. Det gik der godt og vel et halvt års tid med. Først i begyndelsen af 2017 kom der rigtig gang i byggeriet, og i løbet af foråret stod de ydre mure klar, så man kunne fejre standerhejsning i marts.

Ekstra klasselokale

Oprindelig var skolen projekteret til tre klasseværelser. Men da det viste sig, at man havde lavet mursten nok, blev antallet af klasseværelser forøget til fire til stor glæde for skolens elever. Nu blev der meget mere plads i den nye skole.

I hele byggeperioden har både børnehaven og ungdomsskole fungere på nedsat tid, men al undervisning har kunnet gennemføres udendørs i vintermånederne, da det er regntid om sommeren. Under besøget i Ghana fik Osman overrakt en messingplade, som skal sættes op ved skolens indgangsparti. Den viser, at Espergærde-Humlebæk Rotary Klub sponsorerer denne skole.

 

Skolen indvies engang til sommer/efteråret 2017.

 

Espergære Humlebæk RK                                                               14.05.2017 / Kjeld Thorsen