Et Rotary år slutter og et nyt år starter

I den forgangne weekend afholdt vi det sidste møde i Rotary Danmarks bestyrelse i dette funktionsår.

Som RD-formand er det med vemod og ydmyghed for opgaven, at jeg derfor stopper som formand den 30.6.2021

Der har været mange rigtig spændende opgaver, hvor specielt den nye struktur for Rotary Danmark og implementeringen heraf, har fyldt meget.

Dette, samt alle øvrige opgaver ,har været en fornøjelse at give sig i kast med.

Et fortrinligt samarbejde med alle i bestyrelse, udvalg, sekretariat og webmaster er gået op i en højere enhed, og det er sådan det må være, at man som RD-formand skal tilstræbe at få samarbejderne til at fungere så optimalt som muligt.

Vi kommer fra forskellige distrikter, har hver vores måde at gøre tingene på, og på nogle felter også forskellige holdninger, og det skal der være plads til.

Kunsten ligger i at nå fælles løsninger, hvor alle er hørt og har mulighed for indflydelse.

Jeg synes i al beskedenhed, at det er lykkedes.

Samtidig med funktionsårets slutning stopper vores landssekretær Asbjørn Isaksen. Et mangeårigt og fantastisk stykke arbejde har Asbjørn leveret. Bistået af sin kone Margit har de formået, at skabe en høj kvalitet og servicering af både bestyrelse, distrikter, klubber og medlemmer. Det er vi utroligt taknemmelige overfor og kan ikke takke nok for den indsats, der er udført.

Herudover stopper Birte Linnebjerg som landswebmaster, og også til hende skal der lyde en meget stor tak for den indsats, der er ydet og det arbejde, der er leveret i rigtig mange år til alles fulde tilfredshed. 

Held og lykke med fremtiden til både Asbjørn, Margit og Birte.

Nye på posterne er Lone Bang Christensen som landssekretær og Tine Lehrmann som landswebmaster.

Når jeg nu stopper, så kommer der jo en ny på posten, og det er Peder Jon Andersen, som p.t. er Distriktsguvernør i distrikt 1470.

Jeg er meget glad for at overdrage posten til Peder Jon Andersen.

Jeg er ret sikker på, at Peder Jon Andersen har evnerne til at skabe en god atmosfære, skabe fælles løsninger, og lede RD-bestyrelsen og udvalgene, og repræsentere Rotary Danmark på en rigtig god og konstruktiv måde.

Han er den rette mand, og jeg vil ønske al mulig, held og lykke med det kommende funktionsår både til Peder Jon Andersen, Rotary Danmark, distrikter, klubber og medlemmer.

Tusind tak for  2020/21.

RD-formand

Jan Aagaard