Er du vores landssekretær eller landswebmaster fra den 1/7-2021 ?

Er du vores landssekretær eller landswebmaster fra den 1/7-2021 ?

Ved udgangen af dette funktionsår, har vores landssekretær Asbjørn Isaksen valgt at gå på pension og samtidig opslås stillingen som landswebmaster.

Derfor søger vi allerede nu at indgå aftaler med de to personer, der har lyst til at varetage funktionen som landssekretær og landswebmaster.

Med det faldende medlemstal vi har i Danmark, er vi nødt til at tilpasse funktionen som landssekretær til en deltidsstilling på omkring 2/3 tid af en fuldtidsstilling, mens landswebmasteren vil være af samme omfang som i dag på ca. 50 fulde arbejdsdage om året.

De 2 opslåede stillinger er nogle meget spændende funktioner, og jeg er sikker på, at vi har en stor skare af medlemmer, som kunne finde det interessant, og jeg ser frem til at få en lang række ansøgninger til både den ene og den anden funktion.

Nogle af de praktiske opgaver som i dag løses i landssekretariatet vil fremover blive løst i distrikterne, hvor de retteligt hører hjemme, så distrikternes DICO´er kan se frem til flere spændende opgaver, som primært vil være supportering og servicering af klubberne.

Er du interesseret, og vil du vide mere om indholdet i de opslåede stillinger, er du til enhver tid velkommen til at ringe til mig for at få flere oplysninger, men jeg håber, at vedhæftede stillingsopslag giver et billede af krav og forventninger.

Ansøgninger skal sendes til mig på dg1450-1920 (at) rotary.dk, senest 15. januar 2021.
 

Mange Rotary hilsener
Jan Aagaard
RD-formand 2020/21
Mob.: 2383 8844
Mail:
dg1450-1920 (at) rotary.dk

Stillingsopslag
Landssekretær for Rotary Danmark

Rotary Danmark søger en ny landssekretær til at varetage de administrative opgaver for Rotary Danmark og også visse opgaver for de 5 danske Rotary-distrikter med knap 10.000 medlemmer.
 

Funktionsbeskrivelse

De primære opgaver er:

 • Administrativ styring og økonomifunktion for alle Rotary Danmarks aktiviteter
 • Overordnet møde/kalenderstyring af møder i Rotary Danmark og koordinering med Rotary Int.
 • Administrativ og ledelsesmæssig support af Rotary Danmarks formandskab
 • Generel support af Rotary Danmarks bestyrelse (11 personer)
 • Åbningstid og tilgængelighed efter nærmere aftale, primært tirsdag til torsdag
 • Pressekontakt
 • Dataudveksling med Rotary International
 • Udtræk af statistikker for Rotary Danmark og distrikter
 • Stedfortræder for Rotary Danmarks landswebmaster i dennes ferie
 • Økonomifunktion for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling

Funktionen udføres i et tæt samarbejde med formanden for Rotary Danmark, der udskiftes hvert år. Formanden har det politiske og personalemæssige ansvar over for Rotary Danmarks bestyrelse, men landssekretæren er ansvarlig for kontinuiteten og den administrative og ledelsesmæssige support.

Stillingen anslås at være ca. 60% af fuld tid.
 

Ansøgerens kvalifikationer

 • Systematisk og med erfaring i økonomistyring og administrative opgaver
 • Flair for IT på brugerniveau
 • Positiv tilgang til meget forskellige udfordringer
 • Service-minded
 • Rotarianer

Lønnen fastsættes i forhold til ansøgerens kvalifikationer.

Ansættelsen sker i henhold til funktionærloven.

Tiltrædelse 01.06.2021 med sidemandsoplæring i juni, hvorefter stillingen overtages ved den nuværende landssekretærs fratrædelse 16.07.2021.

Stillingsopslag
Landswebmaster for Rotary Danmark

Rotary Danmark søger en landswebmaster til at varetage drift og udvikling af Rotary Danmarks hjemmeside på www.rotary.dk.
 

Funktionsbeskrivelse

 • Daglig vedligeholdelse af Drupal-delen på www.rotary.dk
 • Opdatering og vedligeholdelse af alle åbne sider med såvel tekst og billeder
 • Projektledelse over for systemleverandører
 • Udarbejdelse af beskrivelser for ændringer til eksisterende setup samt efterfølgende beskrivelse af ændringer før idriftsættelse
 • Oprettelse og vedligeholdelse af manualer og online undervisningsmateriale om brugen af rotary.dk til klubbestyrelserne og distriktsråd
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af ’de gule sider’ (tidligere i medlemshåndbogen)
 • Stedfortræder for Rotary Danmarks landssekretær i dennes ferie
 • Formand/næstformand for Rotary Danmarks IT-udvalg
 • Opdatering af nyheder på hjemmesiden

Stillingen anslås at være ca. 20% af fuld tid.
 

Ansøgerens kvalifikationer

 • Solid IT-forståelse
 • Systematisk tilgang til opgaveløsning
 • Erfaring med projektledelse
 • Service-minded
 • Rotarianer

Lønnen fastsættes i forhold til ansøgerens kvalifikationer.

Ansættelsen sker på konsulentvilkår.

Tiltrædelse 01.06.2021 med sidemandsoplæring i juni, hvorefter stillingen overtages  01.07.2021.