Engageret og viljestærk Rotarymedlem bag ny Rotary klub i Aarhus

Oprettet af Jeannette Refstrup den 27.11.2020
Hvordan kan vi få flere medlemmer ind i Rotary? Det spørgsmål nagede Tommy Boll, der længe havde gået rundt og spekuleret i en ny og anderledes Rotary klub, der kunne være med til at tiltrække flere interesserede medlemmer. I artiklen fortæller han om, hvordan han fik stablet Aarhus Business Breakfast Rotary Club på benene.

Foto: Tommy Boll og Per Lindved den 27. september 2020, da klubben blev chartret.

I foråret 2019 besluttede jeg mig for at finde ud af, om der var behov for en anderledes Rotary klub i Aarhusområdet.

Jeg havde tidligere kontaktet ret mange potentielle rotarianere men endt med det svar fra de fleste, at de ikke kunne afse en aften om ugen eller et frokostmøde en gang om ugen. Der er for mange, der har rådighed over de potentielle medlemmers kalendere til, at man selv fast kan blokere et ugentligt møde.

Det fik mig til at tænke, om en morgenklub med møde hver anden uge kunne være en mulighed.

Et andet aspekt, jeg måtte forholde mig til, var, at når det lykkedes mig at få et potentielt medlem med til klubmøde, så var svaret efterfølgende, at de ikke kunne se sig selv i netværk med den gruppe, der var i min klub. Hårdt pressede svarede de, at vi var for gamle og ikke erhvervsaktive. Nogle få lykkedes det at få optaget i andre klubber i Aarhus, men ikke i tilstrækkelig grad set i forhold til potentialet.
 

Et møde med en fokusgruppe blev starten på den nye Rotary klub
Jeg inviterede derfor i det tidlige forår 2019 en gruppe på 15–20 personer, som havde virket interesseret i Rotary, til et møde. Ikke for at starte en klub officielt men for at bruge dem som fokusgruppe for at finde ud af, hvad der skal til, for at Rotary kunne være attraktivt for dem. På dette møde deltog Jan Aagaard, nuværende formand for Rotary Danmark.

Mødet gav et spændende resultat, idet en gruppe helt klart ikke ville være en del af Rotarys værdier, men i stedet ønskede at være en del af et højtprofileret erhvervsnetværk.

Et ungt Rotaract-medlem og et Rotary-medlem, der var ved at søge en anden klub i en ny landsdel, meldte klart ud, at såfremt vi ikke ville følge Rotarys værdier og idealer, var dette ikke noget for dem.

Konklusionen blev, at vi sammenskrev holdningerne fra dette møde, sendte konklusionerne ud til deltagerne og inviterede til endnu et møde med det formål at etablere en ny Rotary Klub i Aarhus, hvor vi var tro mod gældende værdier og idealer, men med et indhold der passer bedre til målgruppen.
 

Satellit-klub – hvad er det for noget nymodens noget?  
Min daværende klub tilkendegav, at den ikke syntes, det var en god ide at være fadder for en ny klub, når klubben i forvejen har svært ved at skaffe medlemmer og fastholde medlemmer.

Men på vores andet møde blev vi enige om at gå videre. Vi formulerede en målsætning, et idegrundlag og en strategi for det videre arbejde og for klubbens første leveår.

Vedtægterne blev lavet på plenummøder og indeholder et appendix med betingelser for medlemskab, bl.a. at man skal være erhvervsaktiv for at være med i klubben.
 

En Rotary klub for alle
Klubben skal mødes tirsdage i lige uger kl. 7:15. Det er for denne unge gruppe ikke nødvendigt med sang, når vi mødes, og de 3 minutter skæres væk som en fast del at klubmødet men inddrages, når det falder naturligt.

Vi har bevidst valgt at mødes i Gellerup ved Aarhus for at sende et signal om, at Rotary også har hjemme i en ghetto.

Klubben blev organiseret den 20. august 2019 og chartret den 27. september 2020.

Vi er i dag 24 medlemmer og ét gæstemedlem, en ung der på sigt gerne vil være Rotarianer men for tiden ikke kan være medlem på grund af økonomien. Der er et par stykker, der deltager som gæster og muligvis finder klubben så interessant, at de også gerne vil være medlemmer. Det er endvidere en stor glæde, at tidligere Rotarianere har fundet Rotary interessant igen og atter blevet Rotarianere. En mindre del af medlemmerne er overflyttet fra andre klubber, men størstedelen er helt nye.

Det bekræfter min tanke om, at det var en ny klub, vi havde brug for til at skaffe medlemsfremgang i Rotary.

Jeg har efterfølgende været nysgerrig på at finde ud af, hvad det var, der gjorde, at folk gerne vil være en del af klubben. Jeg har fået to Rotarymedlemmer til at fortælle, hvorfor klubben tiltrak dem. Her er, hvad de fortalte.
 

Rotarymedlem Susanne Meldgaard fortæller:
- Det var på mange måder tilfældigt, at det lige netop blev Rotary, jeg blev en del af. Mit forhåndskendskab til Rotary handlede hovedsagelig om unge, der rejser ud i verden med Rotary, får en god oplevelse og kommer godt hjem igen. Delvist også om lukkede, lidt støvede mandeklubber uden så megen fornyelse. Men da jeg blev hevet med i Rotary Business-netværket af en bekendt, åbnede der sig en verden for mig af imødekommende mennesker i et åbent og dialogbaseret netværk. Rotary viste sig også at rumme fællesskab, etik og global forståelse. Værdier, der tiltaler mig meget.

- Deltagelse i Rotary Business-netværket er betinget af et klubmedlemsskab. Jeg gik derfor på opdagelse i min nye Rotary-verden og deltog på flere klubbers møder. Det var interessant, og jeg fandt her et fællesskab, som jeg gerne ville være en del af. Mit valg faldt på Aarhus Business Breakfast, fordi jeg kunne være med til at forme en klub fra bunden med baggrund i alle de gode værdier fra Rotary. I Business Breakfast er det en betingelse, at medlemmerne er erhvervsaktive. Der er desuden både unge og ældre samt mænd og kvinder som medlemmer. Klubben har et primært fokus på humanitært hjælpearbejde. Derfor har jeg ikke fortrudt mit valg om at være en del af Business Breakfast, hvor jeg håber, at det ikke kun bliver klubben, der giver noget til mig, men hvor jeg også formår at give en helt masse tilbage.
 

Rotarymedlem Charles Kay fortæller:
- Jeg har ikke, indtil for et par år siden, haft overskud til at involvere mig i networking og klubaktiviteter. Jeg havde mangel på tid, og arbejdsmæssig flytning fra land til land gjorde det besværligt. Da jeg kom tilbage til Aarhus efter 10 år ude, blev jeg igennem en ven medlem af en Aarhus networking club. Det var lidt tørt, repetitivt og manglede en grundtanke samt værdier. Da jeg fik endnu mere tid, var det oplagt at blive "rekrutteret" til noget nyt. Poul Guldborg var katalyst. Hygge og spisning til møder har ikke været vigtigt for mig, så en målrettet business breakfast club var lokkende. At Rotary har så meget mere at byde på og nogle værdier, som jeg selv har, tiltalte mig.

- Jeg kan godt lide, at vores møder er velorganiseret og planlagt med aktiviteter, som er selvvalgt, faglige og tillader det sociale at følge med. Vi har et bredt spektrum af medlemmer fra mange faglige områder, så debat er aldrig kedeligt. Vores gruppe har fag, som jeg ikke har haft nær kendskab til eller beskæftiget mig med før på den humanistiske side. Jeg lærer nye ting fra hvert møde. Hvis vi ikke har ekspertise i gruppen, er der altid en, der kender en fra et andet Rotary Club, der så har.

- Når Covid 19 er under kontrol, vil jeg også benytte mig af vores internationale partnere i Spanien og Storbritannien, da jeg gerne vil høre om deres erfaringer, og hvis jeg har brug for hjælp, er de til rådighed og kan stoles på, pga. vores fælles værdier. At Rotary er en ’family’, tiltaler mig, og at vi har et ønske om at gøre verden til et bedre sted, det er prisværdigt.
 

KLIK OG FØLG DISTRIKT 1450 PÅ FACEBOOK

ER DU IKKE MEDLEM AF ROTARY? KLIK HER OG LÆS, HVORDAN DU BLIVER DET

Artiklens forfatter Tommy Boll er præsident og fadder for Aarhus Business Breakfast Rotary Club. Desuden har han bl.a. været Assisterende Guvernør, Medlemsudvalgsformand og DICO for distrikt 1450 og ad flere omgange formand for Projekt- og Foundationudvalg i sin klub.