Økonomi

Rotarys Danmarks Hjælpefond er godkendt af Civilretsdirektoratet.

Rotary Danmarks Hjælpefond er godkendt som fradragsberettiget organisation af SKAT (Ligningslovens §8A og §12 stk 3).

Egenkapitalen består af en bundet del og af en disponibel del, og fremgår af det årlige regnskab. 

Forretningsudvalget er ansvarlig for at udgifterne ikke overstiger indtægterne set over en årrække.

Forretningsudvalget er endvidere ansvarlig for, at den samlede egenkapital vokser mindst svarende til inflationen.

Formanden og forretningsføreren følger den regnskabsmæssige udvikling, afstemmer denne og orienterer forretningsudvalget kvartårlig.