”No one without shelter after disaster”

ShelterBox er en International humanitær organisation som yder nødhjælp til ofrene for naturkatastrofer og andre katastrofer overalt i verden.

Rotary har støttet ShelterBox siden starten i år 2000. ShelterBox har hjulpet mere end 2,5 mio. mennesker i 98 lande ved mere end 300 katastrofer.

I 2012 blev ShelterBox udpeget som Rotary Internationals officielle ”Project Partner for Disaster Relief, partnerskabet er en del af Rotarys katastrofeberedskabsstrategi.

Læs mere om samarbejdet her ROTARY INTERNATIONAL

ShelterBox Danmark blev etableret på foranledning af Københavns Rotary klub i 2007, som det femte af i alt fjorten Affilierede lande. 

 

Læs mere om SHELTERBOX DANMARK 

Økonomisk støtte til ShelterBox modtages med tak

  • GIV ET BIDRAG
  • Du kan sende din donation på MobilePay 90603.
  • Du kan også overføre direkte til vores konto 2413 – 6274 713982

Vi kommer med glæde på besøg i din klub og fortæller om det nødvendige arbejde ShelterBox udfører i samarbejde med Rotary.

 ShelterBox

 
Du er velkommen til at kontakte os
 
Shelterbox Danmark 
Mogens Jensen, Formand - MogensJensen (at) shelterbox.org   2072 4076 

ShelterBox Ordførende ambassadør

Rotary Distrikt 1440 Hans de Neergaard dg1440-2425 (at) rotary.dk (mail) 5157 2555 
Rotary Distrikt 1450 Holger Heldbo holgerheldbo (at) shelterbox.org (mail)  2557 0428 
Rotary Distrikt 1461 Mogens Jensen mogensJensen (at) shelterbox.org (mail) 2072 4076 
Rotary Distrikt 1470 Brian Baun brianbaun (at) me.com (mail) 2227 3240
Rotary Distrikt 1480 Marianne Elholm MarianneElholm (at) shelterbox.org (mail) 5328 8503