Inter Country Komiteer 

Det er Inter Country Komitéernes opgave at bistå de Rotaryklubber, der ønsker kontakt med udenlandske klubber. På den måde er  klubberne med til at opfylde det ene af Rotarys fire formål: at  fremme international forståelse, venskab og fred. Gennem årene har  mange danske Rotaryklubber knyttet kontakter til klubber i  udlandet, og det har ofte udviklet sig til personlige venskaber,  ungdomsudveksling m.m.

De danske Inter Country Komitéer samarbejder med de europæiske  Inter Country Komitéer.