Foundation i Distrikt 1450

Regler for tildeling af støtte til District Grant projekter Distrikt 1450

faundation logo

  1. at formålet ikke naturligt henhører under det offentlige.
  2. at der ikke er tale om et årligt tilbagevendende projekt, men et engangsprojekt.
  3. at der ikke er tale om støtte til igangværende projekters almindelige drift.
  4. at ansøgningen ikke er rettet til andre hjælpeorganisationer.
  5. at ansøgningen er anbefalet af en eller flere Rotaryklubber eller distrikter.
  6. at indstillende Rotaryklub bidrager med et mindst tilsvarende beløb.
  7. at der kan føres kontrol med midlernes rette anvendelse og fremlægges bilag efter projektets afslutning.

Hvis din klub ønsker at søge støtte gennem District Grant, skal ansøgningen foregå elektronisk.

Ansøgningen findes ved at klikke på denne tekst.

 

 

Tryk her og læs: Conflict of Interest for Program Participants