Foundation i Distrikt 1470

Regler for tildeling af støtte til District Grant projekter Distrikt 1470

Regler for tildeling af støtte til District Grant projekter Distrikt 1470

 

faundation logo

 

  1. at formålet ikke naturligt henhører under det offentlige.
  2. at der ikke er tale om et årligt tilbagevendende projekt, men et engangsprojekt.
  3. at der ikke er tale om støtte til igangværende projekters almindelige drift.
  4. at ansøgningen ikke er rettet til andre hjælpeorganisationer.
  5. at ansøgningen er anbefalet af en eller flere Rotaryklubber eller distrikter.
  6. at indstillende Rotaryklub bidrager med et mindst tilsvarende beløb.
  7. at der kan føres kontrol med midlernes rette anvendelse og fremlægges bilag efter projektets afslutning.
  8. at klubben deltager i Rotary årets Grants Management Seminar, samt fremsender  underskreven MoU i forbindelse med ansøgningen

Hvis din klub ønsker at søge støtte gennem District Grant, skal ansøgningen foregå elektronisk.

Ansøgningen findes ved at klikke blot på denne tekst.

 

 

 

Tryk her, læs og underskriv:   Club Memorandum of Understanding (MoU) (Qualification)

 

Tryk her og læs:                      Memorandum of Understanding (Resources)

 

Tryk her og læs:                           Conflict of Interest for Program Participants