Verdenssamfundstjenesten

Verdenssamfundstjenesten (World Community Service) er et program, hvor Rotaryklubber i ilande hjælper klubber i ulande med samfundsprojekter, der overstiger deres egen  økonomiske formåen. Det kan være i form af et projekt under Matching Grants (se under Rotary Foundation) eller i  form af udstyr, maskiner og lign.

Der findes et register, World Community Service Project  Exchange, med over 750 Rotary- og Rotaractprojekter, der søger  økonomisk assistance. Henvendelse herom sker til Hovedkontoret  i Evanston.

Med jævne mellemrum udgives en publikation, Donations in kind  (donationer i form af varer), som er en børs over, hvad  giverklubber og -distrikter kan tilbyde, og hvad  modtagerklubber- og -distrikter kunne tænke sig at modtage.
Ideen med verdenssamfundstjenesten opstod og udviklede sig i 1950’erne og slog endeligt igennem i 1962.