Ungdomsprogrammer i Rotary

Rotarys ungdomsprogrammer består af rigtig mange muligheder. Nedenfor finder du en kort beskrivelse om hver inddelt i: Klubber, udvekslingsprogrammer, andre udvekslinger og personlige programmer.
.

Bemærk: Du skal være logget ind på din profil på rotary.dk for at bruge nedenstående links.

klubber:

rotaract

Er klubber med jævnlige møder, som i Rotary for fremtidige rotarianere i alderen 18-30 år. De er oprettet af Rotaryklubber og behøver kontinuerlig støtte herfra. 

Interact

Er klubber med jævnlige møder, som i Rotary for fremtidige rotarianere i alderen 12-18 år. De findes ikke i Danmark, men er populære i USA.

rotex

ROTEX er et netværk for tidligere udvekslingsstuderende i Rotary.

Distrikt 1450 har en aktiv ROTEX-gruppe, som du finder på:
https://www.facebook.com/groups/612654500113683

Du kan også læse mere på:
https://www.rotary.dk/artikel/rotex-et-fantastisk-faellesskab-rotarys-udvekslingsstuderende

 

udvekslingsprogrammer:

long term exchange

Består af 11 måneder i et oversøisk land (ikke Europa) med ophold hos lokale værtsfamilier, du går i skole (gymnasie). Alder ved afrejse skal være 16-17 år. Rejseomkostninger, forsikringer mm. Betalt af studenten er ca. 43.000 kr. Værtsklubben betaler lommepenge, transport, fritidsaktiviteter f.x. sport osv.– ca. 25.000 kr.

Se nærmere beskrivelse her.

short term exchange - camps

Består af 1-4 uger i grupper på 12-25 deltagere i sommerferien eller i værtslandets ferieperiode. Indkvartering i private hjem eller på skoler eller andet. Hver camp har et tema eller specielle aktiviteter. Aldersgruppe er 16-25 år. Rejseudgifter og camp-afgift (forskelligt) betales af studenten. Klubben der udsender kan sponsorere studenten. Camps arrangeres af en eller flere Rotary klubber.

Se nærmere beskrivelse her.

short term exchange – family to family (FTF)

Består af 3-6 ugers ophold med en ung persons familie i udlandet og derefter 3-6 uger med en ung person i egen familie. Aldersgruppe er 16-25 år. Alle omkostninger betales af udvekslingsstudenterne og familierne.

Se nærmere beskrivelse her.

new generation service exchange (NGSE)

Består af 3-12 ugers praktik i en virksomhedsbaseret praktik efter deltagerens studie eller færdigheder. Aldersgruppe er 18-30 år. Alle udgifter betales af studenten, men der indkvarteres privat.

Se nærmere beskrivelse her.

new generation group service exchange (NGgSE)

Som NGSE men som gruppe på 2-5 personer. Aldersgruppe er 18-30 år. Alle udgifter betales af studenterne, men der indkvarteres privat.

group study exchange (GSE)

Gruppe på 5-6 personer inkl. en erfaren rotarianer som teamleder fra et distrikt besøger et andet distrikt i 4-5 uger for at erfaringsudveksle indenfor deres erhverv. Senere modtages en lignende gruppe fra det første værtsdistrikt. Aldersgruppe er 25-40 år. Rejse og hoteller frem til værtsdistriktet betales af deltagerne. Ophold, transport og aktiviteter i værtsdistriktet betales af værtsklubberne.

Se nærmere beskrivelse her.

group cultural exchange (GcE)

Samme koncept som GSE men med fokus på værtslandets kultur. Aldersgruppe er 25-40 år. Rejse og hoteller frem til værtsdistriktet betales af deltagerne. Ophold, transport og aktiviteter i værtsdistriktet betales af værtsklubberne.

Se nærmere beskrivelse her.

 

andre udvekslinger:

Rotary friendship exchange

Individuel udveksling eller i en gruppe baseret på kultur, erhverv eller venskab (fellowship). Alle Aldre kan deltage. Alle udgifter betales af deltagerne. Erhvervsgrupper kan støttes af distriktet og Foundation.

Rotary home exchange fellowship

En fælleskab (fellowship) som andre – men med et bestemt formål. Alle Aldre kan deltage, men normalt over 50 år. En lille årlig medlemsafgift og alle udgifter betales af deltagerne.

vocational training teams (VTT)

Gruppe af professionelle, der rejser udenlands , for at lære om eller undervise indenfor deres profession.  Alle Aldre kan deltage. Budget på minimum 30.000 USD med støtte fra Rotary Foundation indenfor de generelle regler.

 

personlige programmer:

RYLA – Rotary youth leadership award

Ledelseskursus i en weekend – 20-30 deltagere. Målgruppen er potentielle ledere – ikke kun rotarianere – i alderen 20-30 år. Prisen er 2.300 kr. pr. deltager betalt af klubben – evt. sponsoreret af arbejdsgiver via klubben.

Se nærmere beskrivelse her.

rotary leadership institute (RLI)

Klubledelseskursus over 3 lørdage med 24 deltagere. Målgruppen er potentielle klubledere. Prisen er 1.450 kr. pr. deltager betalt af klubben.

Se nærmere beskrivelse her.

georgia Rotary study program

Studielegat for 1 år til Georgia State University i Atlanta (USA). Aldersgruppe er 18-24 år. Kun rejse og forsikring betales af studenten.

Se nærmere beskrivelse her.

rotary scholarships

Studielegater på 1-4 år ved bestemte universiteter indenfor Rotary Foundations focusområder. Ingen fastsat aldersgrænse. Støtte fra Rotary Foundation. Klubber og distrikt kan støtte baseret på en ansøgning. Støtte kan også gives til kost. For nærmere oplysning kontakt distriktet.

rotary peace fellovship

2-årigt studielegat til en masterdegree ved et Rotary Peace Center. Ingen fastsat aldersgrænse. Alle udgifter betales af det pågældende Rotary Peace Center. For nærmere oplysning kontakt distriktet.

rotarian action groups

26 grupper for rotarianere der ønsker at arbejde aktivt for at promovere serviceprojekter hovedsagelig vedrørende sundhed. Alle aldersgrupper. Alle udgifter betales af medlemmerne, men klub eller distrikt kan invitere et medlem til møder. For nærmere oplysning kontakt distriktet.

rotary fellowships

79 interessegrupper for rotarianere. Alle aldersgrupper. Normalt mindre medlemsafgifter, men alle udgifter i forbindelse med aktiviteter betales af deltagerne. For nærmere oplysning kontakt distriktet.