ROTARY BUSINESS Online networking

MÅLSÆTNING
At styrke erhvervsnetværket online for alle erhvervsaktive medlemmer, erhvervs-veteraner og erhvervs-mentorer i ROTARY, med fokus på gensidig hjælp og videndeling til forretningsudvikling både på tværs af geografisk placering, brancher og ROTARY klubber. Her vil vi i fællesskab forbedre forretningsånden og være til gensidig støtte for hinandens virke.

INDMELDING / TILMELDING I “ROTARY BUSINESS - Online Networking”

“ROTARY BUSINESS - Online networking” vil arbejde for:

 • Et forum, hvor vi deler ud af viden og erfaring.
 • En god forretningsånd og en gensidig støtte i hinandens virke med sparring, mentoring,relationsopbygning, ambassadøreffekt og skabelse af referencer.
 • God dialog og information om emner i forhold til forretningsudvikling - herunder digitalisering og bæredygtighed.
 • Udvikling, erhvervsnetværk og et online business mindset.
 • Tillid, fortrolighed, åbenhed og respekt.
 • At være et online supplement for alle medlemmer af Rotary og gøre Rotary klubberne mere attraktiv for såvel nuværende som nye erhvervsaktive medlemmer.
 • FN’s 17 Verdensmål.

Grundlæggende forudsætninger for deltagelse i “ROTARY BUSINESS - Online networking” :

 1. Medlemskab af en Rotary klub er en forudsætning for deltagelse - inkl. prøvemedlemskaber.
 2. Det tilstræbes at afholde ét månedligt onlinemøde. Tidspunkt fastsættes 6 måneder frem.
 3. Tilmelding/afbud skal ske til møderne inde på ROTARY’s hjemmeside.
  https://www.rotary.dk/committees/rotary-business-online-networking
 4. Fast mødeagenda, men med forskelligt indhold:
 • Medlemsmøde - Oplæg fra alle virksomheder, længere taletid for alle virksomheder.
 • Medlemspræsentation - Oplæg fra en udvalgt virksomhed (evt. håndholdt kamera) +input fra de andre medlemmer.
 • Fagligt emne - Oplæg omkring et fagligt virksomhedsrelateret emne eller et onsitemøde i en virksomhed. Hybridmøde!

5. Dette er ikke en ordinær Rotary klub og træder ikke i stedet for ens moderklub.
6. Forretningsfokus, jf. målsætning.

LINK TIL MØDERUMMET: https://rotarydanmark.adobeconnect.com/rotarybusiness/

HUSK at deadline for tilmelding er dagen før mødet kl.08.00

Der vil være generalprøve dagen før mødet kl. 16.30, for at afprøve teknisk set-up, som headset, internetforbindelse og andre spørgsmål vedr. online mødestruktur.

Det er også til generalprøven (og meget gerne inden) at relevante dokumenter og præsentationer, der skal bruges til mødet, skal fremsendes/medbringes. De skal uploades til systemet, derfor skal de være klar.

ALLE opfordres til at deltage i generalprøven, hvis man oplever usikkerhed vedr. den online mødeform. HUSK, der er INGEN dumme spørgsmål, kun dumme svar, så log meget gerne ind og få en god snak med mødelederen.

Der vil være mulighed for at booke et online møderum enten i forbindelse med det ordinære møde eller ud over de ordinære møder, hvis man har brug for at mødes 1:1 eller i mindre grupper. Dette SKAL aftales med styregruppen pga koordinering. Vi vil anvende break-out rooms, som er online grupperum.

Dagsorden

 1. Velkomst v/Mødeleder
 2. Meddelelser/Orientering fra Styregruppen
 3. Præsentationsrunde: 30 sek. pr. virksomhed. Ved medlemsmøder forlænges denne taletid og der vil gøres brug af break-out-rooms.
 4. Præsentation af et medlems udfordring eller oplæg af relevant emne (max. 20 min.) Faglig tema, virksomhedsbesøg (evt. hybrid/ digitalt, der bliver filmet/streamet med et håndholdt kamera = mobiltelefon.
 5. Dialog & sparring i Break-out-rooms (grupperum)
 6. Opsamling i plenum
 7. Afslut

Oprettet af Birte Linnebjerg 7. april 2020