Projekter

Aftenen blev til et alternativt kaminmøde, og vi tog en række vigtige beslutninger om vores projekter. Nu er fokus på at skaffe midler til det.

For det første ligger det nu fast, at vores internationale projekt er Hope and Future i Indonesien, som Erik Villemoes er ankermand på. Vi har allerede gang i teater cabaret den 9/11, som en kilde til at generere midler. Vi mangler fortsat at finde ud af, hvor mange midler, vi allerede har. Regnskabet er overdraget til vores tidligere medlem Bente Lüdemann.

Vi vil gerne arbejde med et lokal projekt - hjemløse unge - men vi bruger året i år på at blive klogere. Måske skal vi lave virksomhedsaftaler, når vi skaffer midler til dem. Her kan vores kommende medlem Marcus Overgaard, som arbejder med dette til daglig, særligt bidrage. Vi sætter nogle aftener af til temaet i vores forårsprogram. 

Vores lokale projekt i år bliver Trygfondens Familiehus, hvor vi ikke samler penge, men ting de mangler. Michael Flintholm afklarer, hvad de konkret har brug for.

Lad bare samarbejdet og idéerne blomstre om, hvordan vi skaffet penge til disse projekter.

Næste klubaften om dette bliver den 25. oktober under ledelse af kaminmødegruppe 2.