Ansøgningsskema

Her kan man udfyldes og indsendes en ansøgning til Rotary Danmarks Hjælpefond.  

Vi glæder os til at modtage jeres klubs ansøgning og vi er klar til at hjælpe jer! Fonden yder bidrag inden for særlige rammer og vi håber, vi kan hjælpe jeres klub med et bidrag.

Skulle I have spørgsmål omkring ansøgningen, vil vi anbefale at I tager kontakt til jeres distriktets repræsentant
Tryk på dette link og få en drøftelse af jeres projekt samt klubben muligheder for at få bidrag fra Hjælpefonden.
Vi står klar til at hjælpe jer.

Læs fondens forretningsorden grundigt Tryk på dette link. Der er meget vigtigt information, bl.a. om hvad
jeres klub kan søge støtte til, hvor meget der kan søges i støtte og under hvilke vilkår, der er for at modtage bidrag. 

Læs også vejledning vedr. ansøgningen Tryk på dette link, og 10 tips til hvad I bør være særligt opmærk-
somme på.

For året 2023/24 har Rotary Danmarks Hjælpefond besluttet at afsætte i alt kr. 250.000,- for klub- og eventuelle landsprojekter i Ukraine.
Uddeling foregår efter først til mølle princippet.
Vi vil på siden med projektoversigten give jer oplysning om, hvor langt vi er nået. (juli 23 rest 250.000,-)

HUSK FØRST AT LÆSE FORRETNINGDSORDENEN, tryk på denne tekst.

 

Klik her for at starte med at udfylde ansøgningen,