Drømmen om et spændende og dejligt nyt Rotaryår

Kære alle rotarianere i Distrikt 1440. I ønskes velkommen tilbage fra en forhåbentligt dejlig sommerferie. – En typisk dansk sommer med fine, varme sommerdage og med regn ind imellem.

Det har givet os alle ny energi til at se fremad – til at drømme om en udviklende fremtid – til at forestille sig hvordan Rotary i den enkelte klub skal arbejde og se fremad i det kommende år.

Et år med Jennifer Jones, Canada som Rotary Internationals første kvindelige Verdenspræsident. En præsident, der netop sætter det grønne og vort miljø i fokus, som med sit tema for året – Imagine Rotary - be’r os alle om at forestille sig en endnu bedre fremtid i og med rotary.

Jeg fornemmer helt klart en utrolig stærk lyst og vilje hos alle vore klubber, for at det skal lykkes med, at gøre drømmene til virkelighed. I vores guvernørgruppe, hos din assisterende guvernør og alle tilknyttede udvalg, oplever jeg en iver for at hjælp den enkelte klub, på bedste vis. Vi ved godt, at nogle har større udfordringer end andre, men stiller os gerne til rådighed, hvis I mener, at vi kan være med til at gøre en forskel. De fem nedsatte udvalg

  • Uddannelsesudvalg
  • Ungdomsudvalg
  • Projektudvalg
  • Medlemsudvalg
  • Kommunikationsudvalg

er alle klar til sammen med Jer, at yde en ekstra indsats. I er meget velkommen til at kontakte alle i guvernørgruppen og udvalgsformændene (som I finder på vores hjemmeside), så vi i fællesskab kan støtte hinanden i den kommende tid.

Jeg håber, at så mange som muligt støtter op om kommende arrangementer i vort område – til glæde for dig selv og dine venner i klubben. Husk også Distriktskonferencen/Årsmødet i Frederikshavn den 8. oktober.

Velkommen til et spændende nyt rotaryår!

Distriktsguvernør John Christensen, Frederikshavn Rotary Klub