Oprettet af Tommy Boll den 13.11.2018
Louis Ludvigsen in memoriam

Vi har fået den triste besked om, at Louis Ludvigsen den 8. november tabte kampen imod kræft efter en længere tids kamp.

 

Louis (PHF+++) var chartermedlem af Horsens Vitus Bering RK og bestred under sit 30-årige medlemskab en lang række tillidsposter i Rotary. Senest var han i en årrække assisterende guvernør i distriktet.

 

Louis var helhjertet rotarianer og en ildsjæl både indenfor og udenfor Rotary. Han var altid parat til at hjælpe hvor der var brug for det. ”Doing good in the World” var en mærkesag for Louis.

 

Vore tanker går til Lene og den øvrige familie.

 

Bisættelsen finder sted i Hansted Kirke, lørdag den 17. november 2018 kl. 11:00

 

Æret være Louis´minde.

 

Holger Heldbo