8. Roskilde Rotary Erhverv

Erhvervsnetværk for Rotary klubber - område 4, Distrikt 1480 - Midtsjælland.                                                                                                                                

 

Velkommen til Roskilde Rotary Erhverv (RRE)

Formål med RRE:   

                                                                                                                                                

Et tiltag hvor man i fællesskab skaber erhvervsrelationer, forbedrer forretningsånden og er til gensidig støtte i hinandens virke. Der indgår rådgivning og udveksling af erfaringer m.m. på tværs af Rotary klubberne og Rotaract.  RRE består af samtlige Rotary klubber i minidistrikt 4 samt Rotaract klubben i Roskilde og har eksisteret siden 2016.

Roskilde Rotary Erhverv er et supplement for medlemmer af Rotary og Rotaract i området med fokus på udvikling, erhvervsnetværk og business.

Vor intention er, at arrangementer i RRE både styrker erhvervsrelationer, udvikler kompetencer og skaber grundlag for forretning. Møderne baseres på tillid, fortrolighed, åbenhed og respekt.

Det tilstræbes, at der afholdes møder 3 gange hvert halvår. Møderne holdes forskellige steder hos medlemmer, eller en virksomhed med tilknytning til Rotary.

Mødetidspunkt er 07.30 – 09.00 og der serveres kaffe/the og croissanter. Deltagelse er gratis og morgenmaden sponsoreres skiftevis af deltagende virksomheder. Møderne ligger ikke på en fast ugedag, men skifter mellem ugedagene.

På møderne er der en kort præsentation af deltagerne og deres virksomhed, så alle får et bedre kendskab til hinanden. Herefter er der et indlæg fra en foredragsholder eller lignende. Afslutningsvis er der en halv times individuel networking af max 10 min varighed, således at deltagerne opnår min 3 kontakter pr. møde.

Hvis du vil vide mere om Roskilde Rotary Erhverv kontakt en af nedenstående styregruppemedlemmer. Ønsker du at vide mere om deltagelse i arrangementer, kan du sende en mail til thr (at) mail.tele.dk, og oplyse navn, telefon nr., Rotaryklub og medlemsnummer.

 

Styregruppen i RRE består af:

Christian Palmund, Michael Friborg Madsen, Paul Reuber og Torben Hvid Rasmussen