Dette uges emne: FNs verdensmål – omstilling til nye muligheder

Indsendt af Claus Skovbjerg den 12.5.2021
Mandag den 17. maj kl. 17.00 indeholder distriktets digitale møde et oplæg med mere viden om FNs verdensmål og dialog om, hvordan Rotary’s arbejde i de syv fokusområder kan kobles hertil.

Vi skal en tur tilbage til Brundtland-kommissionen i 1987 og over Steen Hildebrandts tanker for sammenhængen mellem vækst og bæredygtighed som bagtæppe for forståelse af verdensmålene. Vi ser nærmere på, hvordan virksomheder og organisationer bruger verdensmålene. Vi tager en dialog om, hvordan Rotary’s arbejde med de syv fokusområder relaterer sig til verdensmålene og, hvordan verdensmålene kan styrke Rotary som organisation fremadrettet.

Oplægget leveres af Lotte Frank Kirkegaard, som har arbejdet med CSR og bæredygtighed i knap 10 år og verdensmålene siden de blev vedtaget i 2015. Lotte har hjulpet en lang række grønlandske og danske SMV’er og organisationer med at udvikle strategier og handlingsplaner for bæredygtighed, verdensmål og CSR. Lotte er virksomhedskonsulent ved Erhvervshus Midtjylland med bæredygtighed og verdensmål som hovedfokus.

Du er meget velkommen til at invitere gæster med til mødet, og både gæster og du kan tilmeldes til mødet på dette link.

 

Links til optagelser af tidligere møder

Vi har gjort optagelser af to tidligere møder tilgængelige for alle via disse links:

19.04.21  Rasmus Egeskjold om bl.a. rekruttering i Rotary      https://youtu.be/8yokRFQJMvk

03.05.21  Præsentation af Georgia Rotary Student Program   https://youtu.be/8a7gy4ehdu8

Mange klubber i distriktet holder nu digitale møder, men der er desværre også en del klubber, der mere eller mindre er gået i dvale, da vi ikke kan mødes fysisk.
Men Rotary lever stadig! Derfor arrangerer distriktet fra uge 3 et ugentligt onlinemøde, hvor alle har mulighed for at deltage, enten som klub eller som medlem. I klubber uden møder giver det en mulighed for at fastholde Rotary-kontakten i en speciel periode, og i klubber med digitale møder kan det være et supplement til klubmødet, som måske endda kan bruges som en inspiration over for dem, der ikke kunne deltage.
Mødet afholdes hver mandag kl. 17.00 og varer en time, og du vil opleve, at onlinemøder kan være interessante, interaktive og med masser af god inspiration. Koordinator for møderne er Lars Hajslund, Silkeborg Rotary Klub.
Du vil samtidigt få mulighed for at udvide dit Rotary netværk, da alle møder giver mulighed for at tale med andre medlemmer (naturligvis i mindre grupper).
Møderne annonceres løbende i distriktets Facebook-gruppe. Ligeledes udsender vi mail om næste møde i ugen før mødet. Møderne kræver registrering, som meget nemt kan foretages via link du modtager pr. mail.
Jeg håber at se dig til mødet – det sidste i denne omgang!
Med venlig hilsen
Per Lindved
Tlf. 25 77 42 35
Distriktsguvernør
Rotary International, Distrikt 1450
Herning International Rotary Club