DELTAG I ET PROJEKT

Udvid dit fællesskab med os ved at deltage i frivilligt arbejde på et lokalt projekt.

ØNSKER DU AT GØRE EN INDSATS LOKALT ELLER INTERNATIONALT?

Rotary-klubber er sammensat af medlemmer med forskellige kompetencer og interesser. I klubber rundt i Danmark gennemføres forskelligartede projekter lokalt og internationalt, hvor vi drager nytte af hinandens kompetencer.

Klubber samler penge ind ved f.eks. at gennemføre koncerter og motionsløb. Pengene bruges eksempelvis til at støtte udsatte grupper i lokalmiljøet – og i nogle klubber gennemføres også praktiske opgaver som madlavning til hjemløse, som forsidefotoet fra varmestuen i Esbjerg illustrerer.

Mange klubber gennemfører tillige projekter i udlandet – ofte i samarbejde med en lokal Rotary-klub – for eksempel med henblik på at sikre rent drikkevand i en landsby, opbygge en skole, indsamle brugt hospitalsudstyr eller lignende. Et konkret eksempel er danske Rotary klubber som i fællesskab sikre udgivelsen af undervisningsmateriale til forældre samt børnebøger i Grønland

Rotary showcase

Rotary har 6 fokusområder bl.a. ”Vand, sanitet og hygiejne”.

Rotary har 6 fokusområder bl.a. ”Vand, sanitet og hygiejne”. Derfor gik vi i samarbejde med Ingeniører uden Grænser om at etablere en brønd og et latrin.

RENT VAND TIL LANDSBY I SIERRE LEONE

RENT VAND TIL LANDSBY I SIERRE LEONE

WATSAN-projektets fase 2, blev skudt i gang i sommeren 2013 og har som formål, udover at skaffe rent vand, sanitet og viden om hygiejne til beboerne, at styrke de lokale i at tale deres sag over for myndighederne på vand- og sanitetsområdet for at sikre retten til rent vand på sigt. 

Gundsø Rotary Klub indgik aftale med Ingeniører uden Grænser Danmark om at skabe økonomisk grundlag for etablering af en brønd med håndbetjent pumpe, et latrin samt uddannelse i hygiejne i landsbyen Wonde i Kenema-distriktet. For at sikre den bedst mulige løsning blev The Rotary Club of Bo, Sierra Leone samt Engineers Without Borders Sierra Leone inddraget. Denne sammensætning af projekt og fagteknisk viden har været et stærkt grundlag for opnåelse af succes med projektet.

I samarbejdsaftalen blev det aftalt, at der månedsvis skulle leveres en redegørelse for projektets stade og fremdrift samt at der skulle leveres en billedserie der viser forholdene. Denne løbende information gav tryghed for, at projektet forløb og endte som det var planlagt.

"ETHVERT ROTARYPROJEKT OVERALT I VERDEN BEGYNDTE ALTID MED EN PERSON, DER HAVDE EN IDÉ."