Indsendt af Bo Madsen den 1.3.2020
Følg Sundhedsstyrelsen anvisninger og vær opmærksom på eventuelle symptomer.

• Mange smittes, få bliver syge, endnu færre alvorligt og dødeligheden er på niveau med influenza.
• Det er fortsat en sag, der på medicinsk teknisk niveau sammenlignes med en vinterinfluenza.
• Det er troværdig information, der mindsker frygten - lyt til Sundstyrelsen (www.sst.dk ) og Statens Serum Institut (www.ssi.dk ) og følg deres råd.

Rotary-arrangementer gennemføres som planlagt indtil myndighederne måtte anbefale andet.

 

Vær opmærksom på symptomerne (kilde Sundhedsstyrelsen)

Får du symptomer på sygdom (feber, tør hoste eller vejrtrækningsbesvær), kontaktes læge - det vigtigt, at du ringer til lægen, inden du møder op.

Forebyggelse (kilde Sundhedsstyrelsen)

Forebyg smitte fra coronavirus

 • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
 • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
 • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen
 • Hermed beskytter man både sig selv og andre mod smitte.

Tæt kontakt (kilde Sundhedsstyrelsen)

Der tales om tæt kontakt og at undgå tæt kontakt med smittede. Hvornår har man været i tæt kontakt?

Sundhedsstyrelse definerer tæt kontakt som: 

 • Personer fra samme husstand, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19
 • Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19  
 • Personer, som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19, fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.
 • Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale, person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19 
 • Personer, som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19  
 • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 og ikke har benyttet værnemidler på de foreskevne måder
 • Passagerer i fly siddende 2 sæder til alle sider inkl. modsatte side af gang fra person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19, samt personale, der har håndteret den pågældende sektion.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer-februar/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID.ashx?la=da&hash=5D8C35BFCC64B4A5384CDAB71DA4AB639499A6FA

WHO's løbende opdateringer

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/