Attraktive udeområder til børne- og ungdomshospice på Djursland

I slutningen af august kunne udeområdet ”Stilleskoven” ved Børne- og ungdomshospicet Strandbakkehuset i Røde på Djursland indvies.

I slutningen af august kunne udeområdet ”Stilleskoven” ved Børne- og ungdomshospicet Strandbakkehuset i Røde på Djursland indvies. Projektet blev sat i gang af de seks Rotary-klubber på Djursland for to år siden, og Rotary-klubber over hele Jylland har bidraget til indsamlingen af de mere end tre millioner kr., som projektet har kostet.

Det nye Børne- og ungdomshospice er det første af slagsen uden for København, og Strandbakkehuset er opført i tilknytning til Hospice Djursland, som Rotary-klubberne på Djursland også var initiativtager til tilbage i 2001.

Målgruppen for Strandbakkehuset er børn og unge i alderen 0-18 år med livsbegrænsende og livstruende sygdom med komplekse symptomer, der kræver en specialiseret palliativ indsats enten i løbet af sygdoms- forløbet eller i den afsluttende fase. Tilbuddet vil være målrettet det syge barn og hele familien og deres samlede behov, i forbindelse med enten et symptomlindrende ophold, et aflastende ophold eller et ophold til livets afslutning.

”Vores holdning er, at alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer, uanset om deres liv er kort og mere komplekst end de fleste børns. Vores fokus er også på støtte til de syge børns søskende, som ofte bliver glemt og klemt, når en bror eller søster er alvorligt syg. De skal leve videre med sårbarheden og sorgen over at have mistet en bror eller søster”, har Dorit Simonsen, hospiceleder på Hospice Djursland, forklaret om baggrunden for børne- og ungdomshospicet.

Nu er attraktive lege- og naturområder så også på plads i kraft af Rotary-initiativet, og udeområdet vil ikke kun blive benyttet af Strandbakkehusets beboere; men også af børn og unge, som er på besøg på Hospice Djursland.

Hospiceleder Dorit Simonsen

Hospiceleder Dorit Simonsen