Trækningsliste for Rotary Ry's SOMMERLOTTERI 2022

Indsendt af Sam Strange Eyde den 2.10.2022
Hvis du har vundet:
Henvend dig fysisk i butikken ”Rokkjærs” (tidl. navn: Luna), Klostervej 8A, 8680 Ry medbringende din lodseddel allersenest lørdag den 24. okt. 2022 kl. 12.00!
Hos Luna tjekkes din lodseddel, og du får udleveret et certifikat på, at du har vundet og instruks i hvordan din præmie udleveres/anvendes.

Nb! Har du købt din lodseddel på nettet og betalt den med MobilePay, så skal du stadig medbringe den originale lodseddel – fotoet af lodsedlen du fik på SMS ved købet på nettet, er ikke tilstrækkelig.
OBS! Der tages forbehold for fejl og udeladelser i ovenstående udtrækningsliste.

Uafhentede gevinster tilfalder Ry Rotary Klub og vil blive anvendt i henhold til lotteriets formål.
Vindernumrene offentliggøres den 3. oktober 2022. Se evt. flere oplysninger på bagsiden af dit lod.

Igen i år blev vores sælgere af lodsedlerne taget godt imod, og faktisk fik vi udsolgt noget hurtigere end forventet. Den lokale opbakning har være fantastisk, og vi glæder os allerede til at starte et nyt lotteri op i 2023.

Lotteries overskud anvendes dels til lokale projekter og dels til vores arbejde i Uganda, som de sidste par år har været præget Corona. Via en Rotary klub dernede fastholder vi dog vores kontakter, og forsøger fortsat at sætte gang i ting som den lokale befolkningen involveres i og selv tager ansvar for.
Vi er blevet bedt om at kigge på endnu et solcelle baseret belysningssystem, ikke fordi de ingen "traditional" strøm har, -den er blot meget dyr. Status er pt., at vi har bedt om mere konkrete oplysninger.

Ting tager tid i Uganda.

Vi igangsatte for nogle år siden et "kursus" i simpel opsparing. Ude i landsbyerne ville vi lære kvinder at spare beløb op, så de ville kunne anskaffe større brugsting som fx symaskiner, en ko eller lign.. Her er de nu så langt, at dette forløb stort set kører af sig selv.

Lokalt har vi på det seneste taget initiativ til og økonomisk støttet "Fuglene" ved Fællesskabets Hus". Årets lodseddel bragte på bagsiden en kort opsummering af vores indsatser lokalt og flere er i støbeskeen.
Imidlertid hører vi også gerne fra dig, hvis du har ideer til støtteværdige projekter. Du er velkommen til at skrive et par linjer i en mail til: info (at) ryrotary.dk