Ry Rotary støtter spillestedet Gnisten i Ry.

Indsendt af Leif Fritsdal den 6.12.2023
Spillestedet Gnisten i Ry får installeret nyt ventilationsanlæg takket være sponsorbidrag fra 3 lokale partnere, nemlig Sparekassen Kronjylland, Ry Rotary og Ry Puljen (Brugsforeningen Tryg)

Gnisten er for Ry Rotary et helt fantastisk musikalske og kulturelt samlingssted.

Et spillested, som med frivilligt arbejdskraft formår at skabe nogle rammer, som er helt unikke for en by som Ry. Gennem Rotarys årlige sommerlotteri, som flot bakkes op af byens borgere, skaffer de lokale rotarianere et overskud, som betyder, at Rotary klubben bl.a. kan støtte projekter som det på Gnisten, fortæller formanden for klubbens projektudvalg Hanne Fabricius-Haunstrup

Overskuddet fra sommerlotterierne betyder også, at klubben kan trække på nogle af Rotarys andre velgørende fonde og dermed forøge klubbens donationer til projekter lokalt og internationalt. 

Stort tillykke fra Ry Rotary med det tiltrængte nye ventilationsanlæg, som betyder, at endnu flere kan besøg og lytte til de mange koncerter, som arrangeres på Gnisten. 

Fotograf Per Bille. 
På billedet ses fra venstre Ry Rotarys præsident 2023-24 Christian Glass, formand for projektudvalget Hanne Fabricius-Haunstrup sammen med Birgitte Højland, bestyrelsesleder for Gnisten.

Ry Rotarys Facebook - Facebook gruppen "Os der bor i Ry..."  - Rotary - distriktets facebookside

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 4. december udsendte Gnisten nedenstående pressemeddelelse, som omtaler den nye men også meget nødvendige investering.

Tre lokale parter støtter ventilationsanlæg på Gnisten
 

Spillestedet Gnisten i Ry kan snart gå i gang med at installere et nyt ventilationsanlæg takket være sponsorbidrag fra tre lokale parter, nemlig Sparekassen Kronjylland, Ry Rotary og Ry Puljen, der er stiftet af Brugsforeningen Tryg.

Ventilationsanlægget kommer meget passende på et tidspunkt, hvor Gnisten nu har fået tilladelse til at have flere gæster.

De frivillige på Gnisten har foretaget ombygninger, der betyder, at spillestedet nu er blevet godkendt til at kunne arrangere koncerter med mere end 100 gæster mod før 50. Det kræver bedre ventilation, og et nyt anlæg bliver derfor installeret i starten af 2024, og herefter er det slut med at få det for varmt på Gnisten.

Det havde ikke været muligt uden bidragene fra Ry Puljen, Sparekassen Kronjylland og Ry Rotary, understreger Birgitte Højland, som er bestyrelsesleder på Gnisten.

- På Gnisten er vi enormt taknemmelige for den store opbakning og donationerne til ventilationsanlægget - og det betyder meget for os, at det er tre stærke, lokale kræfter, som vælger at støtte vores projekt. Det har stor betydning for projektet, at vi nu endelig kan få husets indeklima til at fungere - og dermed skabe gode rammer for vores mange gæster, frivillige og for artisterne på vores scene, siger Birgitte Højland.

Rotary donerer til to af de fire nødvendige anlæg i det nye ventilationssystem.

- Gnisten er for Ry Rotary et helt fantastisk musikalsk og kulturelt samlingssted. Et sted, som med frivillig arbejdskraft formår at skabe nogle rammer, som er helt unikke for en by som Ry. Gennem Rotarys årlige sommerlotteri, som flot bakkes op af byens borgere, skaffer de lokale rotarianere et overskud, som betyder, at Rotary-klubben kan støtte projekter som det på Gnisten, siger Hanne Fabricius Haunstrup, der er formand for projektudvalget i Ry Rotary.

Sparekassen Kronjyllands Gavefond uddeler hvert år penge til foreninger og formål af almennyttig gavn. I år har temaet for fondens uddelinger været ”dedikation”, og her er Gnisten kommet ind i billedet, og ventilationsprojektet på Gnisten modtager 1/10 af årets samlede uddelinger fra Sparekassens gavefond. Det er Malene Stub Selmer fra konsulenthuset Primus Motor, som har indstillet projektet til sparekassens gavefond.

- Vi støtter gerne lokalt, og Gnisten er blevet et samlingspunkt i Ry. Her kan man se, at mange lokale kræfter står sammen. Det passer godt overens med den måde, vi driver vores forretning på, siger Rasmus Vammen Birk, der er afdelingsdirektør for Sparekassen Kronjylland i Ry.

Brugsforeningen Tryg er den tredje bidragyder til ventilationsanlægget. Tryg har via sin Ry Pulje tidligere støttet forskellige projekter på Gnisten, da Ry Puljen er stiftet med det formål at støtte initiativer med almen interesse, som øger livskvaliteten i Ry og opland.

- Brugsforeningen Tryg er glad for at støtte Gnisten, der med sine mange aktiviteter og medlemmer er med til at skabe liv og glade dage i Ry. Vi glæder os over alt, der gror nedefra, og støtter det gerne, siger formanden for Brugsforeningen Tryg, Carsten Bank-Mikkelsen.

Fotograf/Copyright: Per Bille 
Forklaring til billederne:

Så har spillestedet Gnisten igen fået donationer fra lokale kræfter, nemlig Ry Rotary, Brugsforeningen Tryg og Sparekassen Kronjyllands afdeling i Ry. Fra venstre ses Christian Glass, præsident i Ry Rotary, Carsten Bank-Mikkelsen, formand for Brugsforeningen Tryg, Hanne Fabricius Haunstrup formand for projektudvalget i Ry Rotary, Rasmus Vammen Birk, afdelingsdirektør for Sparekassen Kronjylland, Malene Stub Selmer fra konsulenthuset Primus Motor og Birgitte Højland, bestyrelsesleder for Gnisten.