Formand for Peace Fellow & District Grant Scholars/ Global Grant Scholars

Indsendt af Claus Thornberg Højmann den 13.7.2022
Distrikt 1470 søger en Formand/kvinde for Peace Fellow & District Grant Scholars/ Global Grant Scholars.

Stillingen er ledig, og distriktet ønsker at stillingen besættes hurtigst muligt. Anne-Marie Bach som har holdt stillingen i en lang år række, har lavet en fin lille beskrivelse, hvad jobbet indeholder.

Peace Fellow, outbounds (only)
Vor opgave er at rådgive, vejlede kandidat, fortælle at det er en global konkurrence og at ansøgning skal være unik. Det kræver indsigt i universitære forhold, og i den akademiske verden, desuden kræver det af os at vi har godt engelsk niveau, da alt materiale skal være på engelsk. Vi hjælper ansøger på bagrund af samtaler, interview (fysisk) samt krav om at deadlines overholdes, da processen ofte tager 4-8 uger inden ansøgning, afsendes digitalt, og med distriktets godkendelse. Rotary Peace Center kræver at man sætter sig ind alle regler og følger et læringsforløb hvert år. 

District Grant Scholars/ Global Grant Scholars, inbounds
Her gælder også at det kræver indsigt i universitære forhold, og i den akademiske verden, desuden kræver det af os at vi har godt engelsk niveau, da alt materiale skal være på engelsk. Det er især meget vigtigt hvis vi modtager en PhD studerende, som kan være her i længere årrække.  De øvrige læser på kandidatniveau i max 2år, ofte i en kortere periode. Vor opgave er at modtage scholar (læs især ansøgning på rotary.org) og finde en egnet host club, dvs en club der er villig til at tale engelsk og ikke kun på det 1.møde. Derudover skal vi sikre at inbound præsenteres for Rotaract (Int'l), spørge ind til inbounds trivsel, i host club, på uni, herunder det akademiske niveau samt til boligforhold, men også den generelle trivsel med at befinde sig i DK og savn til familie. Sørg for at kontakte inbound vedr. afrapportering ved Global Grants og overhold tidsfrister. I øvrigt forventes det at inbound vil give præsentationer på rotary møder og i distriktssammenhæng på foranledning.

Det gælder for ovennævnte at ingen taler dansk og ej heller lærer det i deres ophold her, da deres studie er engelsksproget. 

Ansøgning til stillingen sendes til Guvernør Jakob Volther. Dg1470-2223 (at) rotary.dk () Senest 15. august 2022 CC Guvernør elect Thomas Knudsen dg1470-2324 (at) rotary.dk ()