RYLA

RYLA betyder Rotary Youth Leadership Award, og RYLA er Rotarys program til at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres lederevner og styrke selvtilliden.

Dette sker i praksis gennem et intensivt ledertræningskursus for unge mennesker i alderen 20 til 30 år.

RYLA-seminarer tilrettelægges og gennemføres under ansvar af rotarianere med forretningsmæssig og professionel baggrund, og varer normalt  2 til 3 dage i form af et internatkursus fra fredag til søndag.

Ved at deltage i et RYLA-seminar opnås følgende:

  • Gennem intensive ledertræningsprogrammer udvikles nye sider af de unges personlighed i samvær med andre unge i en aktiv og positiv atmosfære
  • Udforskes nye karriereområder ved diskussioner med andre unge potentielle ledere og engagerede undervisere
  • Udbygge netværket til andre beslutningstagere, undervisere og rotarianere