Indsendt af Claus Skovbjerg den 26.10.2020
Vi har forsøgt at få overblik over de nye regler om forsamlinger, som endnu ikke er klart defineret med alle detaljer. Derfor kan der senere komme præciseringer.

Den generelle grænse på 10 personer gælder desværre også for almindelige Rotary-møder, hvor man mødes omkring borde, ofte med en form for traktement. Det betyder, at de fleste Rotary-møder ikke vil kunne gennemføres på normal vis fra på mandag.

Den eneste undtagelse er, hvis man mødes i en biografopstilling, dvs. hvor alle stole vender i samme retning og med god afstand imellem. Ved den slags arrangementer er grænsen fortsat 500 personer.

Hvis man vil mødes i hele klubben fysisk fra på mandag, er man altså nødt til at undlade spisning m.v., og kun mødes som til en konference, hvor alle sidder vendt mod en foredragsholder eller lignende.

De fleste klubber mødes på hoteller eller restauranter, og her vil der også være fastlagt regler for møder og deres gennemførelse. Derfor vil man i klubben også være nødt til at undersøge reglerne på mødestedet, så der er overensstemmelse med dem. Brancheorganisationen Horesta har desværre endnu ikke formuleret reglerne, som de fleste hoteller og restauranter følger.

Jeg vil gerne opfordre klubberne til så vidt muligt at fortsætte med at mødes inden for de rammer, der er gældende – også selv om det betyder, at man ikke kan spise sammen, som man plejer.

Flere klubber er allerede begyndt at mødes digitalt – Zoom, Teams, Adobe Connect eller andre – og det vil jeg også gerne opfordre til at overveje. Der kan være nogle indkøringsvanskeligheder, og der kan også være medlemmer, der har behov for hjælp til at få det til at fungere, men erfaringen fra klubberne er, at det giver et rigtigt godt resultat at mødes på den måde.

En mulighed er også at dele møderne op i mindre grupper på samme måde, som mange klubber gør ved kaminmøder. Det kan også lade sig gøre at lade en foredragsholder tale via f.eks. Zoom, og så overvære det i mindre grupper. Eller man kan mødes til walk-and-talk i mindre grupper.

Rotary Opens Opportunities! Lad os fokusere på mulighederne i stedet for begrænsningerne. En kombination af digitale møder, møder i biografopstilling og møder i mindre grupper vil kunne sikre aktiviteten i klubberne i de kommende måneder.

Held og lykke med udfordringerne! – og sig til, hvis vi kan hjælpe med noget.

Med venlig hilsen

Per Lindved

Tlf. 25 77 42 35