Indsendt af Claus Skovbjerg den 25.9.2021
10 klubber deltog i klubudviklingsforløbet i 2020/21, og de er alle i gang med at implementere deres handlingsplaner i deres klubber.

Klubudviklingsforløbet løber over 4 møder, hvor man først mødes for at få viden omkring processen, arbejdet og inspiration til at lave fremtidsplaner over 3 år for klubben. Herefter mødes man 3 gange for at følge op på arbejdet og implementeringen i klubben. Klubberne for 2020/21 mødes sidste gang i november i år, hvor vi gør status på forløbet og deres resultater.

I den forgangne uge mødte 6 nye klubber – Ringkøbing, Give, Aarhus, Horsens Vestre, Aarhus Business Breakfast og Horsens Vitus Bering, til det første møde og opstart for arbejdet, der strækker sig over 2021/22.

En fortrinlig aften, med høj energi, handlekraft, glæde og interesse for at gå i gang med arbejdet, til gavn og glæde med deres respektive klubber. Vi mødes igen i november for at følge op og sparre, omkring det arbejde der er gjort med fremtidsplanerne i klubben.

I 2022/23 starter vi endnu et hold op, og alle er velkomne, så hvis du med baggrund i denne artikel føler, at det er noget for dig og din klub, så ring til mig eller skriv, så kan du få mere at vide om forløbet, og efterfølgende tilmelde klubben til forløbet næste år.

Distriktstræner og medlemsudvalgsformand – distrikt 1450

Jan Aagaard  / tlf. 2383 8844 / dg1450-1920 (at) rotary.dk