End Polio

TRF’s hidtil største og højest prioriterede program.

Udryddelse af polio var og er Rotary’s drøm og Rotarianernes løfte til verdens børn om en poliofri verden.

The Global Poilo Eradication Initiative (GPEI) blev dannet I 1988. Siden da har Rotary’s samarbejdetspartnere i vaccinationsprogrammet været UNICEF, WHO og CDC. World Health Organization (WHO), US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), United Nations Children’s fund (UNICEF) og siden 2007 med Bill & Melinda Gates Foundation og siden 2019 med Gavi, the Vaccine Alliance. 

Efter et vellykket Rotary-projekt om bekæmpelse af polio i Filippinerne i 1979 proklamerede Rotary i 1985 sit korstog mod polio. Der er nu gået  40 år med bekæmpelse af denne invaliderende sygdom, hvor ca. 20 mio. frivillige har vaccineret over 2,5 mia. børn.

Da vi er ca. 7 mia. mennesker på jorden, betyder det, at Rotary sammen med WHO og de andre partnere står bag vaccinationen af hvert 3. menneske på jorden!
I dag er drømmen om polioens udryddelse næsten blevet til virkelighed, hvorved - ifølge WHO – op mod 500.000 nye poliotilfælde om året er afværget.

Fra 350.000 tilfælde i 1988 til få nye tilfælde i de senere år

Antallet af nye tilfælde i 2022 var 22 og geografisk begrænset til Afghanistan (2) og Pakistan (20). 

Årsagen til stigningen er bl.a. demografiske og politiske forhold og utilstrækkelig opfølgning på vaccinationer af nyfødte. Desuden er der lokalt en modstand mod vaccinationerne, hvilket har resulteret i mange alvorlige overfald på deltagerne i Nationale Immuniserings Dage (NID).

Før WHO kan erklære et område for poliofrit, skal der gå 3 år fra sidste udbrud. Det mål har Afrika nået i august 2020, Drømmen om polioens udryddelse er næsten blevet til virkelighed, men der er et stykke vej endnu. WHO har dog en begrundet formodning om, at verden kan erklæres poliofri om få år.

Link til Rotary Internationals Polio site