Peace Centers og Fellowships

Dette program er et selvstændigt program i TRF´s programflade. 

Programmet gennemføres på 6 universiteter i følgende lande: USA, Japan, England, Australien, Sverige og Thailand. På de 5 førstnævnte kan deltagerne gennemføre en ”Masters Degree” – d.v.s., at kandidaterne gennemfører studier i fagområderne relateret til fred og konfliktforebyggelse/-løsning . Kandidaterne er nogle af de mest dedikerede og intelligente professionelle på området. Varigheden er 15-24 måneder, hvoraf de 2-3 måneder foregår i praktik. Der optages årligt ca. 10 kandidater på hvert af de nævnte universiteter.  

På universitetet i Thailand kan deltagerne erhverve et såkaldt ”Professional Development Certificate” efter et studie på 3 måneder med 2-3 uger i freds- og konfliktforebyggelse/-løsning. Kandidaterne er erfarne professionelle, der arbejder inden for området og som ønsker at styrke deres kompetencer. Der optages årligt ca. 50 kandidater på studiet. 

Deltagelsen i studiet er gratis. Udgifterne dækkes af generøse bidrag fra rotarianere og andre donorer. 

Ansøgninger sendes elektronisk til TRF. 

Programmet finansieres af bidrag fra Rotarianere og andre donorer. 

Hvis man gerne selv vil orientere sig om de forskellige muligheder inden for The Rotary Foundation gå til: http://www.rotary.org/en/grants og http://www.rotary.org/myrotary/en/document/rotary-peace-centers-program-guide-rotarians

Ellers kan det varmt anbefales at henvende sig til distriktets Foundation formand, der vil kunne hjælpe med alle nødvendige informationer.

D1470: Kontakt a-m.bach (at) hotmail.com">Anne-Marie Bach