Kvindehaver m.m. i Gambia – succeshistorien over dem alle

Indsendt af Jeannette (E-klub) Refstrup den 23.6.2022
Denne omtale er blevet til efter besøg i Gambia i februar 2022, hvor en gruppe rotarianere/projektdeltagere besøgte projekterne i Gambia. Her blev endnu en af succeserne indviet – nemlig kvindehaver 2.

Succesen i Galloya, Gambia fortsætter – hvad er baggrunden for at disse projekter lykkes:

  • Bidragydere/projektledere skal forstå den gambianske kultur.
  • Al hjælp ydes som hjælp til selvhjælp – der betales for materialer, men arbejdet udføres af de lokale.
  • Lokal engagement/forståelse – de lokale indrages i beslutninger, udførelse og gennemførelse.
  • Projekterne videreføres som en lokal forening, hvor alle har en andel.

Kvindehave 2 projektet – indvielsen mv.

Den danske delegation fik igen denne gang en storslået modtagelse (lidt forsinket som alting er i Gambia), da indbyggerne i Galloya sammen med os indviede kvindehaver 2 (i november 2019 var det kvindehaver 1 og Nursery School der blev indviet).

Baggrunden for dette projekt var at de 40 havelodder, der blev indviet i 2019 havde så stor efterspørgsel, at man kunne se en fordel i at lave det større. Planen var at dette projekt skulle indeholde 70 lodder. Der var etableret hegn omkring arealet og vandforsyningen var sikret med et stort vandtårn.

Vi konstaterede ved ankomsten, at projektet var løbet lidt videre. Det var ikke længere 70 haver, men i stedet 144 haver, der var blevet plads til. Det i sig selv er jo meget positivt, også at der nu var 144 der kunne få en have. Vi kunne dog ved selvsyn se, at der var et problem. Planterne tørstede. Vandforsyningen var ikke dimensioneret til 144 haver, og varmegraderne ved ækvator kræver rigelige vandmængder. Der var med andre ord et meget akut problem i projektet.

Her viste Rotary/rotarianere deres styrke. Der var ikke tid til overvejelse, men i stedet handling.
Ved haverne var der et par gamle gravede brønde. Disse kunne bruges til at lave en boring, hvor en pumpe kunne skaffe det fornødne vand. Det betød dog en omkostning, der ikke var penge til i projektet.

Alle de danske deltagere på turen bidrog med et beløb, så arbejdet kunne igangsættes. Det blev bestilt og i løbet af 1 uge var vandproblemet løst.

Kvindehaver 2 ser ud til at blive endnu et super projekt. Der er etableret en komite/bestyrelse som administrerer haverne. Alle deltagere bidrager med et lille beløb, så der kan spares op til fremtidig vedligeholdelse. Det nye denne gang er, at der er 4 mænd der har fået en havelod. Det er ikke det normale billede i Gambia. Så kulturen rykker sig lidt 😊.

 

Hvad skal der så ske med kvindehave 1?

Kvindehave 1 omdannes, efterhånden som kvinderne flytter over til de nye lodder, til en bananplantage. Dette vil give en ekstra indkomst til byen, som skal bruges til at finansiere driften af Nursery School.

Projekterne i Galloya, Gambia

1.     Kvindehaver 1 blev indviet i november 2019. Den blev til efter et samarbejde mellem flere Rotary-klubber om at støtte projektet. 

Projektet kører fint – haven bliver nu udfaset som have og omdannet til banan-plantage.

 
2.     Nursery School

Samtidig med etablering af kvindehaverne så man et problem. Kvinderne kan ikke både passe haverne og deres børn. Der var brug for pasning/skole. Derfor blev Nursery School igangsat – sponsoreret forskellige Rotary-klubber og private sponsorer.

Den blev også indviet i november 2019 og har plads til 60 børn.

Den fungerer fint, og vi kunne ved selvsyn se, at børnene virkelig får noget ud af det. De viste stor interesse og var dygtige – det må være fordi at lærerstaben er rigtig god.

Der er et problem med finansieringen af driften. Det var planen, at forældrene skulle betale for børnene hvad det kostede at drive skolen. Den økonomiske situation i Gambia efter covid-19 er forfærdelig, derfor har man måttet slække på betalingen – alternativet var at der ingen børn kom i skolen. Driften er indtil videre sikret med private sponsorbeløb fra rotarianere.

Som vist på billedet blev alt lavet med håndkraft.
 
3.     Vandprojekt – med vand til hele byen.

Denne blev igangsat under besøget i november 2019. Der er nedgravet (med håndkraft) 2.500 meter vandledning ned, og der er lavet 20 tappessteder over hele byen. Det er gjort muligt med husinstallationer. Der er på nuværende tidspunkt lavet en del husinstallationer – og flere kommer til.
Projektet finansieres med betaling for vandet. Der er her igen lavet en komite/bestyrelse, som administrerer vandforsyningen.