AG-område 3

AG-områdets topfoto

Johs Bruun Bindslev
Mail: johs_bindslev@stofanet.dk
Nibe, Rebild, Aalborg City Morgen, Aalborg Nørresundby, Aalborg Stigsborg, Aalborg Søndre, Aalborg Vestre, Aalborg Østre. (Aalborg Rotaract, Aalborg International).

AG-område 3