Scholarships

Scholarship via Rotary

Organisationen har 1.2 mio.medlemmer, der alle yder økonomisk og arbejdsmæssigt bidrag til at forbedre denne verden. Rotary er en verdensomspændende humanitær organisation, og i ordets bogstavelige forstand anvendes en del energi på at sikre at indsamlede midler tilføres rette modtager.

Det betyder at der er sagsbehandlingstid, også når det gælder et stipendie. Bland andet er ansøgningsfristen for et Peace Fellowship er normalt 1. maj (2015), ved studiestart september 2016 (altså det efterfølgende år). De to programmer under Rotary Peace Center er hhv. et Master Programme der kan læses på et af seks mulige universiteter, spredt rundt i verden. Eller et Professional Development Certificate, som er et 3 måneders freds- og konfliktstudie på Chulalongkorn University i Bangkok, Thailand. Se mere om disse spændende forløb på: https://www.rotary.org/en/peace-fellowships

Global Grant Scholar: Der kan søges om stipendie for en periode af kortere eller længere varighed, på kandidatniveau /PhD, dog max. 4år. Her kan ansøger ønske et bestemt universitet, Rotary kan måske støtte det, afhængigt at de aftaler Rotary har opnået med de forsk. universiteter*

I Distrikt 1470 har vi den hovedregel for scholarships

  • For at Rotary yder støtte skal studiet være meriterende, dvs der ydes således ikke støtte til non-degree programmes.
  • Uddannelsen skal fagligt matche mindst et af Rotarys 6 fokusområder

*) Det er muligt at ønske en bestemt uddannelsesinstitution uanset land, men der garanteres ikke at ønsket kan blive opfyldt.

For alle scholarships gælder:

Rotary yder ikke direkte økonomiske tilskud til studerende, men der kan opnås støtte på forskellig vis, bl.a. indgår Rotary aftaler med universiteter om studiepladser, ligesom at der kan ydes støtte til ophold og bolig. Samtlige midler sponsoreret af Rotary skal dokumenteres, ved kvitteringer. I forbindelse med de obligatoriske afrapporteringer til Rotary, er der ligeledes et krav om, at midler der ikke er forbrugt i den samlede scholarship periode, tilbagebetales til Rotary.

For at distriktet kan bedømme en ansøger, skal der fremsendes

  • en motiveret ansøgning, CV og evt. (ved Global Grant Scholarship; tillige en kort beskrivelse af overbygning eller PhD forløb ansøger ønsker at begynde) 
  • på hvilken måde vil studiets fagområder matcher med Rotarys nedenstående fokus;

Rotarys 6 fokusområder

  1. Peace and conflict prevention/resolution 
  2. Disease prevention and treatment 
  3. Water and sanitation 
  4. Maternal and child health 
  5. Basic education and literacy
  6. Economic and community development 

Der gives altid svar. Hvis ansøger anses for at være en relevant kandidat, indkaldes ansøger til et interview, med henblik på at vurdere ansøgers kvalifikationer, såvel de faglige som menneskelige til være en god  ’ambassadør’ for Rotary. Såfremt ansøger fortsat anses for kvalificeret, nedsættes et bedømmelsesudvalg og der gives frist for indsendelse af ansøgningsskema incl. bilag, hvorefter distriktets Foundationudvalg træffer den endelige afgørelse.

Tips:

Søg evt. yderligere info hos SU Styrelsen, herunder om det er muligt at medtage taxametertilskud.

Du er velkommen til at kontakte nedenstående for at få yderligere information.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Bach

District 1470

Chair, Academic Scholars

Mobil 4294 4262