RD formandsnyt

RD-formandsnyt – januar 2021

 

Godt nytår, virtuelle møder og medlemsudvikling.

 

Først et godt nytår til jer alle.

Corona er over os, men jeg håber, at vi går lysere tider i møde.

Det glæder mig at konstatere, at man fra alle distrikter melder om, at flere og flere klubber holder virtuelle møder.

I nogle distrikter afholdes tillige distriktsmøder, som klubbernes medlemmer kan koble sig på, som et supplement til klubmøderne og der hvor klubben ikke laver møder, kan det så være en mulighed for at deltage i distriktsmøderne i stedet.

Godt vi alle steder, på hver vores møde bestræber os på, at holde kontakterne til hinanden, så godt som muligt.

Jeg håber vi snart er på den anden side. Vi trænger til at mødes fysisk, og få det sociale liv til at blomstre igen.

Sidste år optog vi ca. 500 medlemmer og i ca. 900 medlemmer forlod Rotary.

I år har 250 medlemmer i det forgangne halve år, ønsket at stoppe med deres medlemskab, men det er vel at mærke i en periode, hvor der ikke er kommet ret mange nye medlemmer ind.

Jeg forestiller mig, at vi i en normal periode, ville kunne have optaget lige så mange som sidste år, og det ville i så fald have betydet, at vi stort set ville være status quo i medlemstallet.

Det glæder mig derfor, at så mange holder fast i medlemskabet, og at vi måske er ved at vende udviklingen, og vi igen i løbet af en tid kan se medlemsvækst i vores dejlige forening.

Med ønsket om, at vi forhåbentligt om nogle måneder får gang i hjulene igen, vil jeg endnu engang ønske alle et godt nytår.

 

Mange Rotary hilsner

RD-formand

Jan Aagaard