Et solidt fundament som basis for et godt klubliv

Submitted by Anonymous (not verified) on 6.12.2021

Efter et langvarigt Coronaforløb, hvor klubaktiviteterne har været mere eller mindre sat på standby, er 
tiden inde til at sikre, at fundamentet for en dynamisk klub er tilstede, og stærk nok til at bygge videre på.
Da jeg tiltrådte som præsident i indeværende år, valgte jeg helt bevidst at arbejde på de indre linjer 
– forstærke gensidige relationer og ikke mindst at udvide vores relationer i klubben, så vi har et fundament for en klub i fremdrift og for at kunne optage flere medlemmer. Thisted Rotary klub har 50 medlemmer, og tallet i sig selv er godt, men vi skal også udvise rettidig omhu og løfte blikket mod horisonten for at imødegå en naturlig afgang og gerne udbygge klubben lidt, men der er bestemt ikke grund til panik.
Når jeg taler med andre klubber, hører jeg ofte lidt ynk over, at gennemsnitsalderen er for høj, eller at 
få nye medlemmer kan være et problem. I min verden er fokus på de eksisterende medlemmers alder en forkert vinkel på problematikken om medlemshvervning.
Jeg vil hellere vende det hele lidt på hovedet. 
Vores klubfundament skal være stærkt, før nye medlemmer optages. ”Kaminmødedebatter” kan 
være måden, hvorpå vi efterser vores fundament. 
Blandt de lidt ældre i vores klub, og det samme gør sig nok gældende i de fleste andre klubber, er der 
mange erfarne medlemmer, der går og gemmer på så meget viden, erfaring og historier fra deres erhvervsliv OG deres klubliv. De har også en aktuel rolle i vores klub, de siger faktisk aldrig nej til at give en hånd med eller komme med gode ideer. 
Men som ny i klubben kan det være svært at få øje på dette, og måske derfor holder de unge og de ældre sig til de velkendte medlemmer til klubaftenerne.
Det er synd!
Jeg er meget bevidst om, at de, der har opbygget vores klub, stadig har en ganske væsentlig funktion i 
klubben.
Jeg har haft den fornøjelse – og ære – at komme tæt på en del af denne medlemsgruppe. Og jeg føler mig umådelig privilegeret, når de har fortalt beretninger om deres erhvervsaktive tid, om deres 
medlemskab af Rotary og det kammeratskab, der stadig knytter dem sammen, og som jeg har fået lov til 
at se ind i.
Disse gode historier vil jeg gerne dele med resten af klubben, for jeg tror på, at det bringer os tættere 
sammen som klub, styrker vores fælles fundament og gør os klar til at optage nye medlemmer.
Vi får nemlig noget at tale med hinanden om, når vi kender hinandens historier.
Jeg forsøgte mig med en aften under temaet ”Speed-dating med Præsidenten”, hvor jeg inviterede 
et par ældre medlemmer på et lille glas og i en uformel dialog-samtale interviewede dem omkring fortid, 
nutid og fremtid. Små anekdoter og fakta. Forinden havde vi haft en samtale af lidt længere varighed, så 
jeg vidste, hvad jeg kunne spørge ind til.
Ideen – hvad var den? … Jo at øge kendskabet til hinanden og få noget at snakke om og ikke mindst 
af respekt for det, som disse medlemmer tidligere har udrettet, både erhvervsmæssigt og i Rotary regi. 
Det skabte en god dynamik, og mon ikke samtalerne på tværs kommer til at gå lettere, det er i hvert fald 
mit ønske.
Og det er vigtigt, for når vi er klar til nye medlemmer, så har vi de rigtige rammer med en klub i harmoni og nogen, som vil noget med Rotary.
Jeg ser ikke mange ældre i en klub som et problem, men som en ressource, der bestemt kan og skal 
indgå i klubbens DNA.
Arbejdet på de indre linjer har sin pris, og her har jeg måttet vælge at lade relation til distriktet glide i 
lidt baggrunden, og så er det godt at vide, at klubben har andre, der kan løfte den udfordring.
Gunhild Maj Stausholm-Møller
Præsident Thisted Rotary Klub