Distriktskonference og Årsmøde i Randers den 5. oktober 2019

Indsendt af Birger Borch Larsen den 2.9.2019
Konferencen afholdes på Cepheus Park fra kl 8 - ca. 17, og byder på et spændende program - Husk! Deltagelsen er gratis!
05.10.2019. 08:00

I forbindelse med konferencen afvikles Distrikt 1440s Årsmøde, der er distriktets besluttende myndighed. Det forventes at klubberne lader sig repræsentere af præsident og sekretær - men iøvrigt er alle medlemmer velkommen til at deltage, og deltagelsen er gratis.

Ud over Årsmødet er der et varieret program, hvoraf det kan nævnes at Gitte Hornshøj vil foredrage om "Det udslagsgivende menneske" - om mennesker, der gør en forskel - dem, som vi ved hvem er - men kan vi selv blive udslagsgivende?

Pastguvernør Hans Christian Øster, D-2410 Østsverrig-Letland, holder et indlæg om "Rotary og Etik". Hans Christian, der er professor, har trods daglig bopæl i Sverige en baggrund fra Randers.

Hospiceleder Dorit Simonsen vil fortælle om det kommende Børne- og Ungehospice, Strandbakkehuset i Rønde, hvor Rotary har påtaget sig opgaven at skaffe midler til etableringen af en oplevelsesskov.

Endelig vil der blive underholdning ved et børnekor, der er et prisbelønnet projekt blandt indvandrerbørn i Randers.

Der er tillige et ledsagerprogram i forbindelse med Årsmødet.

Sidste frist for tilmelding 26. september 2019 - På gensyn!