DEL FORSKELLIGE PERSPEKTIVER

Rotary samler store hjerner fra næsten overalt i verden.

ER DU INTERESSERET I AT DELE DINE UNIKKE EVNER OG ERFARINGER MED ANDRE I DIT SAMFUND?

Rotary samler folk fra alle kontinenter, kulturer og erhverv  - det er virkelig en af vores største styrker. Vores medlemmer går forrest inden for deres områder i deres lokalsamfund. Vores forskellige perspektiver hjælper os med at se problemerne på forskellige måder og hjælper os med at løse dem i fællesskab i hele verden.

Gennem Rotary finder vores medlemmer mange måder at opfylde, udveksle ideer og danne livslange venskaber på, herunder:

  • Ugentlige klubmøder
  • Online debatsider
  • Interessebaserede fællesskaber
  • Lokale begivenheder
  • Vores årlige internationale konvention
  • Interesse i at netværke med Rotarymedlemmer i dit samfund?

Kvinder kigger på plakat

Rotary er for dem, som har engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Kvinde med barn på bibliotek

VENSKABSKLUBBER I EN TREKANT

Vi har en god praksis med venskabsforbindelser mellem klubber. I Han Herred Rotary Klub er der tilmed dannet en ”trekant”, idet svenske Hjo RK og norske Stokke RK også har indgået en venskabsaftale, som har bestået i mere end 25 år. Klubberne rejser på besøg hos hinanden, og senest var nordmænd og svenskere på besøg i Danmark. Der var besøg på det historiske anlæg ved vikingeborgen Aggersborg og den nærliggende Aggersborggaard, hvis historie går helt tilbage til år 1086. Den nuværende hovedbygning blev opført 1756-58, og den dannede rammen om et hyggeligt måltid, hvor der bl.a. blev serveret friskfangede blåmuslinger fra Limfjorden.

Det dannede en god pendant til et tidligere besøg hos svenskerne, hvor deltagerne startede med at fange krebs i en sø, og som efterfølgende blev tilberedt og indtaget med stor nydelse, ledsaget af store drammer – og til en Norgestur, hvor deltagerne hyggede sig i det maritime miljø.

De tre klubber har hjulpet hinanden med projekter, bl.a. et stort vandprojekt i Burundi, og ved seminarer mellem udvalgte erhvervsfolk sammenlignes f.eks. beredskabstjenestens vilkår i de tre lande.

De gode venskabsforbindelser er således med til at understrege, at Rotary er en alsidig, international organisation.

"I EN INTERNATIONAL ORGANISATION SOM ROTARY ER DET NATURLIGT, AT DER SKABES GODE VENSKABER PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSERNE – BÅDE MELLEM KLUBBER OG MELLEM ROTARIANERE INDIVIDUELT."