Georgia Rotary Student Program - GRSP

Lokale rotaryklubber i staten Georgia, USA, uddeler hvert år på konkurrencemæssig basis ca. 45 scholarships/stipendier til 1 års studier på universitet eller college i Georgia.

Formålet med programmet, der startede i 1946, er at bringe nationer sammen for at sikre fred i verden. Ved at invitere unge fra hele verden til at studere et år i Georgia og lade dem knytte venskaber på tværs af kulturer og nationer, dannes fællesskaber og international forståelse for resten af livet.

Forudsætninger for, at du kan søge:

 • Du er mellem 17-24 år og single.
 • Du skal være fyldt 18 og må ikke være fyldt 25 d. 1. august, det år du rejser ud.
 • Ansøgningsprocessen tager ca 1. år, så en del danske unge ansøger allerede i foråret/sommeren et helt år før de bliver færdige med en ungdomsuddannelse.
 • Du må gerne have afsluttet din bachelor, men scholarshippet dækker ikke studier på kandidat-niveau.
 • Du skal kunne lide at studere og allerede være god til engelsk.
 • Du må ikke tidligere have gået i skole i USA i over 4 måneder.

Hvad får du, hvis du bliver udvalgt?

 • Scholarshippet dækker udgiften til et studieår fra august til maj/juni og kun til universiteter og colleges i staten Georgia.
 • Scholarshippet vil være knyttet til et bestemt universitet, som en lokal rotaryklub i Georgia samarbejder med. Det er ikke muligt selv at vælge, hvilket universitet man ønsker at gå på, eller hvilken Rotaryklub man er tilknyttet.
 • Scholarshippet dækker også ophold på kollegieværelse, mad, undervisningsmaterialer og en smule lommepenge.
 • Du bliver tilknyttet en eller flere værtsfamilier i den lokale rotaryklub, hvor du har mulighed for at tilbringe weekender og ferier såsom Halloween, Thanksgiving, jul, påske og 4th of July. Rotarianerne i Georgia lægger stor vægt på gensidig kulturel udveksling, så du skal have lyst til at knytte bånd med din værtsfamilie og de andre rotarianere i klubben og deltage i klubbens velgørenhedsprojekter.
 • Adskillige weekender om året sørger rotarianerne for at du mødes med alle de andre GRSP’ere (scholarshipmodtagerne) fra de andre lande, så I kan få en masse oplevelser sammen på kryds og tværs. Det skaber den internationale forståelse som understøtter programmets formål.
 • Venner for livet fra hele verden😊.

Hvad koster det dig?

 • Rejen til og fra Georgia samt fuld forsikring for hele året.
 • Gebyrer til to tests, hhv SAT og TOEFL, der kræves for at ansøge. De to tests skal være taget, så resultatet foreligger senest midt i august, det år man ansøger, og før man påbegynder resten af sin ansøgning. Det kan være svært at få booket en plads til især SAT, så det vil være en god idé at tage testene i foråret. Man kan ikke påbegynde resten af sin GRSP-ansøgning før resultatet af testene foreligger, da man skal opnå et bestemt niveau for at kunne blive optaget på et universitet i Georgia. Ligeledes skal resultatet af testene sendes direkte fra testinstitutionen til GRSP-administrationen i Georgia vha en særlig kode, der angives samtidig med registreringen til testen. Det er derfor meget vigtigt at tage kontakt til Birgitte Illumgrsp (at) rotary.dk for at få råd og vejledning om krav, kode, prøvetests, etc. for SAT og TOEFL, FØR man skriver sig op til dem.
 • Lommepenge til ikke studie-relaterede aktiviteter, rejser, etc.

Der er lavet en aftale med administrationen af GRSP i Georgia om, at alle danske ansøgninger skal gå gennem den danske GRSP-koordinator, Birgitte Illum, grsp (at) rotary.dk.  Du er derfor nødt til at indhente detaljerede informationer om ansøgningsprocessen, de krævede tests og alle de nødvendige bilag på grsp (at) rotary.dk, før du påbegynder ansøgningsprocessen. Skriv endelig, året rundt 😊 

I Danmark er afleveringsfristen for ansøgning incl. alle bilag d.1. oktober. 

Vil du høre endnu mere?

Tirsdag i uge 6, kl. 19, afholdes et video-møde, hvor du kan møde nogle af de unge, der er eller lige har været i Georgia, samt administratorerne af programmet i Georgia. Counselors i klubberne eller andre rotarianere er også meget velkomne til at deltage. Skriv til Birgitte Illum på grsp (at) rotary.dk, hvis du gerne vil inviteres til dette videomøde.  

Scholarshipprogrammets hjemmeside er https://grsp.org/